De natuurvergunning die door de provincie Noord-Holland aan Circuit Zandvoort is verleend, is volgens de rechter rechtmatig verleend. Daardoor kunnen de werkzaamheden aan het circuit gewoon doorgaan.

Mobilisation for the Environment (MOB) en Stichting Duinbehoud hadden de zaak aangespannen. De milieuorganisaties vonden dat de natuurvergunning ten onrechte door de provincie Noord-Holland aan het circuit is verleend.

Die natuurvergunning is toegekend mede op basis van berekeningen van een onderzoeksbureau en daaruit blijkt dat er geen sprake is van toename van stikstofuitstoot, onder meer doordat er tijdens de verbouwing niet meer wordt geracet op het circuit.

De werkzaamheden en de Nederlandse Grand Prix mogen geen extra stikstof uitstoten, omdat extra stikstof schade oplevert aan het naastgelegen Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid.

Rechter twijfelt niet aan juistheid rapport

Volgens de milieuorganisaties klopt de uitkomst van het onderzoek niet, omdat de eventuele stikstofuitstoot vergeleken wordt met een verkeerd moment.

De organisaties vermoeden dat door de Grand Prix op circuit Zandvoort, de werkzaamheden en de vele toeschouwers die met de auto het evenement bezoeken, wél extra stikstof wordt uitgestoten. Daarom zou er geen vergunning verleend mogen worden, stellen ze.

De rechter gaat daar niet in mee en "twijfelt niet aan de juistheid van het rapport".

Vergunning werd 'duizelingwekkend snel' verleend

Het onderzoeksrapport is bij de provincie aangeleverd op 24 oktober en een dag later werd de vergunning toegekend.

"Dat is duizelingwekkend snel", stelde de advocaat van MOB. "Het gaat allemaal veel te hard, hier is veel meer tijd voor nodig."

Ook de rechter - die alle cijfers in het rapport ook niet direct begreep - vond dat snel, "maar als het je vak is, kan het wellicht", stelde ze.

Op de plek waar nu nog zandwallen liggen moeten tribunes worden geplaatst. (Foto: Job van der Plicht)

Circuit voerde al voorbereidende werkzaamheden uit

Circuit Zandvoort wil maandag beginnen met onder meer het aanpassen van het circuit en het plaatsen van tribunes. Op 3 mei 2020 wordt op het racecircuit de eerste Nederlandse Grand Prix in 35 jaar gereden.

Voorbereidende werkzaamheden, zoals het verplaatsen van zand, vonden al plaats voor het toekennen van de vergunning. De provincie gaf daar toestemming voor, omdat al bekend was dat de vergunning zou worden verleend.