Landbouwminister Carola Schouten heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek (de commissie-Remkes) gevraagd versneld een stikstofadvies over de luchtvaart uit te brengen, meldt de NOS woensdag. Het adviescollege zal het rapport nu presenteren voor het einde van het jaar, laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

Het advies over de luchtvaart zou oorspronkelijk pas in mei 2020 gepubliceerd worden. Het vliegverkeer is verantwoordelijk voor slechts 0,1 procent van de stikstofproblematiek. Het aandeel schadelijke stoffen dat door de luchtvaart in natuurgebieden terechtkomt, is kleiner dan het aandeel van bijvoorbeeld de landbouw.

Het wordt waarschijnlijk het derde advies over de stikstofproblematiek van de commissie. Het adviescollege onder leiding van oud-minister Johan Remkes werkt ook aan een rapport over beweiden en bemesten, dat voor het kerstreces gepubliceerd moet worden.

In het eerste advies uit september raadde de commissie het kabinet aan "drastische maatregelen" te nemen. Volgens de commissie moet onder meer de uitstoot van de veestapel verlaagd worden en moet ook de maximale snelheid omlaag.

'Luchthavens hebben geen natuurvergunning'

Het adviescollege zal in het rapport onder meer ingaan op de natuur- en milieuvergunningen van luchthavens, bevestigt een woordvoerder van de commissie in gesprek met NU.nl. Volgens milieuorganisaties hebben een aantal luchthavens in Nederland ten onrechte geen natuurvergunningen.

Het gaat volgens de NOS om Schiphol, Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Eindhoven Airport.

'Stikstofcrisis kost duizenden banen in de bouw'

Woensdag protesteerde de bouwsector op het Malieveld in Den Haag tegen de effecten van het stikstofbeleid. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) meldt aan Nieuwsuur dat de stikstofcrisis duizenden banen zal kosten in de bouw.

Het EIB onderzocht de effecten van de stikstofproblematiek op bouwprojecten en verwacht dat de sector voor het eerst sinds de economische crisis zal krimpen.

De Raad van State (de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland) verklaarde het stikstofbeleid van de overheid in mei ongeldig, omdat het in strijd met de Europese natuurwetgeving is. Jarenlang hebben allerlei sectoren in Nederland te veel stikstof uitgestoten, waardoor meer schadelijke stoffen in beschermde natuurgebieden zijn neergedaald dan is toegestaan.

Luchtbeelden van afgeladen Malieveld tijdens bouwsectorprotest
52
Luchtbeelden van afgeladen Malieveld tijdens bouwsectorprotest