De gemeente Alkmaar legde in 2005 driemaal een bouwstop op tijdens de constructie van het AZ-stadion. Berekeningen klopten niet en inspecteurs ontdekten "ernstige afwijkingen" die, indien niet werd ingegrepen, tot een "zeer onveilig bouwwerk" konden leiden.

Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws naar de documenten over de zaak die de gemeente Alkmaar onlangs vrijgaf. Een deel van het dak van het AZ-stadion stortte begin augustus in tijdens een flinke storm. Dit bleek te komen door falende lasverbindingen.

Uit het onderzoek blijkt echter dat er de afgelopen vijftien jaar al vaker ernstige twijfels zijn geuit over de veiligheid van het stadion. Zo werden medio 2005 al trappenhuizen gebouwd waarvoor de berekeningen nog niet waren goedgekeurd.

Ook uitte de gemeente meerdere keren twijfels over onduidelijke of onjuiste constructieplannen. Alkmaar tikte de verantwoordelijke bouwbedrijven hier meermaals over op de vingers en was zichtbaar geïrriteerd. "We zijn het beu om achter de feiten aan te lopen", schreef de afdeling Bouwen van de gemeente Alkmaar in oktober 2005 aan de opdrachtgever van de bouw van het stadion.

Daarnaast werden volgens NH Nieuws grove fouten gemaakt op de bouwplaats zelf. Cruciale bouten bleken niet goed bevestigd te zijn en een maand later waren in de constructie metalen pennen van een verkeerde maat gebruikt.

'Afdeling bouw sprak van ontoelaatbare praktijken'

De afdeling Bouwen van de gemeente Alkmaar sprak in november 2005 over "ontoelaatbare" praktijken. Daarom besloot de gemeente over te stappen op een van de zwaarste middelen die zij tot haar beschikking heeft: een bouwstop.

Alkmaar zag zich drie keer genoodzaakt tot deze rigoureuze maatregel over te gaan: één keer een bouwstop voor het gehele stadion, één keer specifiek voor de dakconstructie en de derde keer voor niet-goedgekeurde onderdelen.

Fouten zouden zijn gemaakt vanwege hoge tijdsdruk

De oorzaak van alle problemen zou de hoge tijdsdruk zijn geweest waarin het stadion moest worden afgeleverd, blijkt uit correspondentie van de gemeente met het bouwbedrijf uit 2005.

Aannemer Midreth is inmiddels failliet. Ingenieursgroep Romkes, die bij de bouw betrokken was, laat in een korte reactie aan NH Nieuws weten het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het instorten van het dak af te wachten.