De werkzaamheden aan Circuit Zandvoort mogen van de rechter worden voortgezet. De rechter oordeelt dinsdag dat het maatschappelijk belang van de Grand Prix in Zandvoort zwaarder weegt dan de verstoring van het leefgebied van de beschermde rugstreeppad en de zandhagedis.

De werkzaamheden om het circuit van Zandvoort gereed te maken voor de Nederlandse Grand Prix zouden het leefgebied van de rugstreeppad en zandhagedis vernielen, vonden meerdere natuurorganisaties.

Ze waren van mening dat er geen noodzaak voor de werkzaamheden was en hadden daarom een zaak aangespannen tegen de ontheffing om voorbereidende werkzaamheden te treffen, die door de provincie Noord-Holland aan het circuit was verleend.

De advocaat van de organisaties betoogde twee weken geleden dat het leefgebied van de soorten alleen mag worden aangetast als er sprake is van een "dwingend openbaar belang". Van dat belang is bijvoorbeeld sprake bij de aanleg van een haven of vliegveld, maar een Formule 1-race behoort niet tot die categorie, stelde de advocaat.

Volgens het circuit en de provincie Noord-Holland is dat openbare belang er wel, gezien de positieve economische gevolgen van de Grand Prix op het circuit in de Noord-Hollandse badplaats. De rechter ging daarin mee.

Een jonge rugstreeppad. (Foto: Job van der Plicht)

Verstoring leefgebied beschermde soorten 'beperkt en tijdelijk'

De rechter stelt dat er "gelet op de statuur van de Dutch Grand Prix (de internationale top van de autosportwereld) en de grote maatschappelijke belangstelling daarvoor" sprake is van "groot openbaar belang".

De verstoring van het leefgebied van de rugstreeppad en zandhagedis blijft volgens de rechter "beperkt en grotendeels tijdelijk". Een gebied van 2 hectare zal blijvend worden beschadigd, en 8 hectare tijdelijk.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de aanwezige padden en hagedissen gevangen en elders uitgezet. Daarnaast zijn er schermen geplaatst om te voorkomen dat de padden en hagedissen weer op het circuit komen.

Door die maatregelen zullen tijdens de werkzaamheden "geen exemplaren meer worden verstoord", aldus de rechter.

Schermen moeten voorkomen dat beschermde padden en hagedissen op het circuitterrein komen. (Foto: Job van der Plicht)

Natuur- en milieuorganisaties gaan meer zaken aanspannen

De uitspraak van de rechter heeft alleen betrekking op een door de provincie verleende ontheffing om de padden en hagedissen te vangen en elders uit te zetten en het leefgebied van de dieren eventueel aan te tasten.

Natuur- en milieuorganisaties hebben al aangekondigd ook tegen andere aan het circuit verleende vergunningen zaken aan te spannen.

Op 3 mei 2020 wordt de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 gereden. In de week van het race-evenement worden honderdduizenden mensen verwacht in Zandvoort.

Circuit Zandvoort heeft laten weten dat het vanaf 4 november begint met grotere werkzaamheden, zoals het plaatsen van tribunes en het asfalteren van een toegangsweg.