Johan Remkes, de waarnemend burgemeester van Den Haag, heeft eerdere uitspraken van de gemeente Den Haag over het niet langer toestaan van zware voertuigen bij demonstraties op het Malieveld vrijdag tegengesproken. Er mogen nog wel zware voertuigen het terrein op komen.

Eerder deze week meldde de gemeente Den Haag via Twitter dat zware voertuigen, zoals trekkers, bij volgende protesten in de stad niet meer toegestaan zouden zijn op het Malieveld. De constructie van de parkeergarage onder het Malieveld zou niet bestand zijn tegen het gewicht van zware voertuigen.

"In tegenstelling tot wat in een aantal berichten werd genoemd, betekent het advies nadrukkelijk niet dat er niet meer met zware voertuigen kan worden gedemonstreerd op het Malieveld", meldt Remkes vrijdag in een brief aan de gemeenteraad.

Remkes stuurde ook een onderzoeksrapport naar de gemeenteraad. Na het eerste boerenprotest op het Malieveld is een onderzoek verricht, waaruit is gebleken dat er geen schade was aan het dak van de parkeergarage. Ook zou er geen sprake zijn geweest van gevaarlijke situaties.

Boeren rijden weer Malieveld op bij het tweede landelijke protest
35
Boeren rijden weer Malieveld op bij het tweede landelijke protest

Volgens de brief van burgemeester Remkes zijn de conclusies uit het onderzoeksrapport meegenomen in de voorbereiding van het boerenprotest op 16 oktober.

Uit het onderzoeksrapport kwam verder naar voren dat er "geen overschrijding" van de belasting van het dak ontstaat, als het vol zou staan met trekkers uit de categorie T5. Dit zijn trekkers uit een van de zwaarste categorieën. Een kanttekening hierbij is wel dat er minimaal 1 meter afstand tussen de trekkers moet zitten, wat in de praktijk ook is gebeurd.