Brabantse boeren hebben zich vrijdag voor het provinciehuis van Den Bosch verzameld om te protesteren tegen het milieubeleid van de provincie. Volgens de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), de initiatiefnemer van het protest, waren er op het hoogtepunt vijftienhonderd tot tweeduizend boeren aanwezig.

Al de hele week bivakkeren boeren voor het provinciehuis om te demonstreren tegen het beleid over stalsystemen. De provincie wil dat de boeren sneller aanpassingen doorvoeren om zo minder ammoniak uit te stoten, zodat aan de Brabantse milieueisen kan worden voldaan.

In 2009 spraken de ZLTO en de provincie af dat de stallen uiterlijk in 2028 aangepast moesten zijn. In 2017 werd besloten die deadline te vervroegen naar 2022. De Provinciale Staten heeft vrijdagavond besloten vast te houden aan het bestaande stikstofbeleid, waarna de sfeer grimmig is geworden.

Ruim vijftienhonderd boeren hebben zich vrijdag voor het provinciehuis van Den Bosch verzameld. (Foto: Pro Shots)

Zuivelsector trekt stikstofplan in

Vrijdagmiddag hebben boeren met zo'n 25 tractoren het hoofdkantoor van FrieslandCampina op het Stationsplein in Amersfoort geblokkeerd.

De aanwezige boeren van de Farmers Defence Force (FDF) waren boos omdat zuivelorganisaties het plan hebben om boeren emissieloze vloeren te laten aanleggen, zo valt te lezen in een brandbrief.

Het protest lijkt succesvol te zijn geweest. Na een gesprek tussen de boeren en de leiding van FrieslandCampina kwam brancheorganisatie NZO met het bericht dat de taskforce, die verantwoordelijk is voor het beleid, is opgeheven.

Vrijdagmiddag hebben boeren met zo'n 25 tractoren het hoofdkantoor van FrieslandCampina op het Stationsplein in Amersfoort geblokkeerd. (Foto: Pro Shots)

Ook op de Afsluitdijk actie

Ook op de Afsluitdijk is een boerenprotest georganiseerd, hier door Noord-Hollandse boeren. In beide richtingen moesten weggebruikers vanmiddag rekening houden met minimaal een kwartier vertraging.

De boeren vinden dat de provincie Noord-Holland niet naar ze luistert en willen daarom bij Friesland horen. Gewapend met Friese vlaggen overhandigden de boeren vrijdagmiddag bij het provinciehuis in Haarlem een burgerinitiatief.

Noord-Hollandse boeren protesteren op de Afsluitdijk
80
Noord-Hollandse boeren protesteren op de Afsluitdijk