Hieronder kan je een samenvatting van het Nationaal Drugsdebat van NU.nl teruglezen. Drie uur lang kon heel Nederland aan de hand van drie stellingen discussiëren over het legaliseren van drugs, de strijd tegen drugscriminaliteit en recreatief drugsgebruik.

Lees in dit artikel meer over dit debat. We leggen uit waarom we dit doen, hoe we tot dit onderwerp zijn gekomen en hoe het precies werkt.

De volledige discussie kan je hier teruglezen.

Stelling 1: Recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan criminaliteit in de drugswereld en moeten daarom ook worden aangepakt.

Eens (39 procent):

Saver: "De gebruikers houden het in stand. En zijn dus medeplichtig aan alle natuurschade, geweldsmisdrijven en andere aanverwante zaken."

Jeanetteke: "Ik denk dat het (aanwijzen van drugsgebruikers als medeschuldige, red.) zeker een aantal drugsgebruikers scheelt, en elke is er één die van die rotzooi afblijft."

DrMark: "Bij alles wat je consumeert, mag je je realiseren waar het vandaan komt en wat je daarmee in stand houdt. [..] Net zoals dat geldt voor het in stand houden van kinderarbeid door goedkope Chinese producten. [..] Wij zijn geen onbetekenende pionnen zonder keuzemogelijkheid."

Jasper_Momma: "Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bestaan van drugscriminaliteit (en de slachtoffers daarvan). [..] Ik pleit voor intensieve en confronterende voorlichtingscampagnes gericht op de gebruikers om een schuldbesef te kweken."

Oneens (61 procent):

Gjalt-Jorn Peters: "Stellen dat drugsgebruikers medeschuldig zijn aan criminaliteit is hetzelfde als stellen dat vleeseters schuldig zijn aan misstanden in de bio-industrie en dat autorijders schuldig zijn aan het vernietigen van het milieu."

HereWeAre: "Dat geldt alleen als er ook andere manieren zijn om te kopen.
Nu is het alleen mogelijk om bij criminelen in te kopen."

Roel93: "Gebruikers dragen financieel bij aan een tot criminaliteit gedwongen industrie, maar zouden vaak niets liever willen dan legaal en gereguleerd (ook tegen een hogere prijs) hun middelen kopen."

JbDeJong: "Nee, drugsgebruik zal altijd blijven (Vraag). De keus die gemaakt kan worden is wie dit gaat leveren aan de consument (Aanbod). Op dit moment kiest de overheid er voor dat dit via een illegaal circuit gaat."

Boer_vond_Vrouw: "Zijn mensen die een Pizza bestellen schuldig aan het uitbuiten van de tomatenplukkers in Italië? Nee, natuurlijk niet."

Steven_Kompier: "Als we kijken naar landen waar de 'gebruikers' gecriminaliseerd worden zie je enorme sociale problemen en geen mindering drugsgebruik."

Stelling 2: Soft- en harddrugs zouden moeten worden gelegaliseerd.

Eens (71 procent):

Sarah Graman: "Het huidige drugsbeleid werkt niet. [..] Een alternatief is regulatie, waarbij er mogelijkheden zijn die het gebruik zouden kunnen ontmoedigen, die de gezondheid verbeteren."

Vincent62: "Legaliseren van drugs vernietigt het verdienmodel van de zware criminaliteit, verbod houdt het in stand."

Mrmaxxx: "Door het te legaliseren is het te reguleren en te controleren!"

Bazige: "Helemaal mee eens, maar wel in combinatie met verplichte voorlichting en ontmoediging van gebruik van de zwaar verslavende middelen."

Gwen: "Je zou milieuschade tegen kunnen gaan (dumpen van chemisch afval), kunnen reguleren hoeveel ergens van gemaakt wordt, veilig drugsgebruik kunnen stimuleren en meer licht werpen op de productie en het verhandelen van drugs."

Oneens (29 procent):

Thomas1990: "Harddrugs als cocaïne en heroïne moet illegaal blijven die zijn simpelweg te gevaarlijk."

Casper_Gilsing: "Er is dan kans dat het normaal wordt om harddrugs te gebruiken waardoor meer mensen het gaan gebruiken. Je pakt de criminaliteit er omheen wel aan maar de gezondheid van de mens gaat voor. "

Nurse55: "Als je hier die troep gaat legaliseren wordt ons land een toevluchtsoord voor drugstoeristen!"

Gerard_Henon: "Drugs zitten in de criminaliteit en de enige manier om dat tegen te gaan is met het stoppen met drugsgebruik. [..] Harder aanpakken van de criminaliteit, afpakken van geld."

W_Brinkerink: "Mensen die groot geld verdienen aan drugs doen dat omdat dat gemakkelijk geld verdienen is, zodra dat niet meer kan zoeken ze een ander object. Bijvoorbeeld: mensenhandel, oprichting, beroving."

Stelling 3: De Nederlandse politie kan de 'war on drugs' nog winnen.

Eens (22 procent):

Jurgen_van_Bokhoven: “Je hebt hier meer voor nodig dan alleen de politie. Door meer samen te werken met hulpverlening, beveiliging, politie en justitie kun je een goede ronde tafel bereiken en stukje bij beetje de criminaliteit terug dringen.”

Kritisoof: “Het zal altijd een strijd blijven, de enige mogelijkheid is om het keihard aan te (blijven) pakken, anders worden we binnenkort geregeerd door de maffia. In Wit-Rusland krijg je zo maar 12 jaar gevangenis voor het bezit van een paar gram, mijns inziens de enige manier om het in de hand te houden.”

Oneens (78 procent):

Sarah_Graman: “Ook in landen waar veel meer uitgegeven wordt aan de ‘war on drugs’ of waar veel harder opgetreden wordt dan in Nederland is de ‘war on drugs’ niet gewonnen.”

Stephen_Snelers: “Politie en justitie zullen wel flinke klappen kunnen uitdelen aan drugshandelaren en drugsproductie. Maar de geschiedenis leert dat die successen altijd van tijdelijke aard zijn en dat de drugshandel zich weer herstelt in nieuwe vormen; voor een belangrijk deel omdat de drugsmarkt een vraagmarkt is, en geen aanbodmarkt.”

Roel93: “Een verharde strijd leidt alleen maar tot meer gevaar voor gebruikers, producenten en handhavers.”

Andy_Lelieveld: “Het onderscheppen van grote drugsbaronnen is gewoon onmogelijk met de mankracht van ons kleine landje.”

Kees_Visser: “In de vs is er sinds eind jaren zestig een war on drugs. Tot nu toe zijn er bizar veel mensen veroordeeld, toch groeit het aantal gebruikers jaarlijks.”

Vanavond om 19.30 uur organiseren we in Pakhuis de Zwijger een verdiepende paneldiscussie naar aanleiding van de NUjij-discussie. Kaarten zijn helaas niet meer verkrijgbaar.