Op het racecircuit in Zandvoort worden werkzaamheden uitgevoerd zonder dat Circuit Zandvoort over de benodigde vergunning beschikt. Dat bevestigt een woordvoerder van de provincie Noord-Holland dinsdag in gesprek met NU.nl, na berichtgeving van RTL Z.

Volgens de woordvoerder is het vergunningsverleningstraject al vergevorderd en heeft het circuit daarom al toestemming gekregen om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. Naar verwachting wordt de vergunning volgende week verleend.

"Als de vergunningsaanvraag er goed uitziet, gebeurt het wel vaker dat toestemming wordt verleend om met de werkzaamheden te beginnen", zegt de woordvoerder. "De omgevingsdienst ziet erop toe dat de werkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd."

Die voorbereidende werkzaamheden zijn echter niet op de juiste manier uitgevoerd. Uit een door de provincie op 11 oktober verzonden brief blijkt dat een "aardkundig monument" tegen een amfibiescherm is aangeschoven, zonder dat daar een ontheffing voor was gegeven. Zo'n ontheffing was wel nodig om de werkzaamheden uit te voeren.

Het Circuit Zandvoort kan die ontheffing volgens de provincie nog steeds indienen. Dat is nog mogelijk tot 1 november.

Ook is bij het plaatsen van amfibieschermen gegraven in Natura 2000-gebied (vanwege Europese regels beschermde natuur), zonder dat hier de juiste vergunning voor was verleend. De provincie laat weten daarover nog geen handhavingsbesluit te hebben genomen.

'Vaker toestemming voor werkzaamheden zonder vergunning'

Chris Backes, hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit Utrecht, vertelt dat het wel vaker gebeurt dat provincies of gemeenten toestemming geven om met werkzaamheden te beginnen als daar nog geen vergunning voor is verleend.

"De provincie moet dan al wel hebben besloten om de vergunning te verlenen", aldus Backes.

De hoogleraar legt uit dat haast - zoals bij de voorbereiding op de Nederlandse Grand Prix aan de orde is - een reden kan zijn om alvast toestemming te verlenen. "Ook gebeurt dat weleens als langer wachten veel geld zou kosten."

Binnenkort start de bouw van tribunes

De werkzaamheden die nu op het circuit in Zandvoort worden uitgevoerd, moeten ervoor zorgen dat binnenkort kan worden gestart met onder meer de bouw van tribunes.

De amfibieschermen zijn geplaatst om ervoor te zorgen dat de beschermde rugstreeppad en zandhagedis niet het werkgebied in kunnen. Als de dieren daar wel terechtkomen, moeten de werkzaamheden stilgelegd worden.

Natuurorganisaties willen dat werkzaamheden worden gestaakt

Natuur- en milieuorganisaties proberen de werkzaamheden op het circuit tegen te houden, totdat alle benodigde vergunningen zijn verleend. RTL Z meldt dat de organisaties een brief naar de Statenleden van de provincie hebben gestuurd, waarin wordt opgeroepen de werkzaamheden stil te leggen.

De natuurorganisaties stellen dat het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis "permanent is vernield". Beide diersoorten hebben een beschermde status. In gebieden waar ze leven, mogen daarom niet zomaar werkzaamheden plaatsvinden.

Een ontheffing die door de provincie al wel is verleend, wordt in een kort geding aangevochten. De rechter doet daar op 29 oktober uitspraak over.

De werkzaamheden op het circuit zijn nodig ter voorbereiding op de eerste Nederlandse Formule 1-race sinds 1985. De race staat gepland voor 3 mei 2020.