Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had onvoldoende aandacht voor de veiligheid op de weg bij het toelaten van licht gemotoriseerde voertuigen zoals de stints, waarmee vorig jaar een dodelijk ongeval plaatsvond. "Dit komt mede door de grote verscheidenheid aan toelatingsprocedures, die afwisselende of helemaal geen eisen stellen aan de veiligheid van de voertuigen", zo stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dinsdag in hun rapport.

De onderzoeksraad stelt dat in Nederland minimale eisen worden gesteld aan die licht gemotoriseerde voertuigen. "Een effectieve veiligheidstoets ontbreekt", zo wordt samenvattend gesteld.

Zo kon het gebeuren dat de stint, hoewel deze niet voldeed aan de veiligheidseisen, alsnog op de weg heeft gereden. Vorig jaar liep dit fataal af doordat het voertuig op het spoor in Oss schoot en in botsing kwam met een trein. Vier kinderen kwamen om het leven, de begeleidster en een vijfde kind raakten zwaargewond.

De OVV benoemt daarbij dat er grote politieke druk was om de vernieuwde versie van de stint zo snel mogelijk weer de weg op te krijgen. "De veiligheidseisen voor bijzondere bromfietsen zijn inmiddels aangepast, maar de toelatingsprocedure is niet gewijzigd. De tekortkomingen die de onderzoeksraad heeft vastgesteld in het toelatingsproces zijn daarmee nog niet opgelost", aldus de OVV.

Daarmee is er volgens de onderzoeksraad nog altijd onvoldoende zicht op de veiligheid als het gaat om de licht gemotoriseerde voertuigen, "waaronder de aangepaste stint".

'Maatregelen kunnen niet langer op zich laten wachten'

Maatregelen kunnen volgens het rapport niet langer op zich laten wachten. "20 procent van de in totaal 678 dodelijke slachtoffers in het verkeer waren vorig jaar gebruiker van een licht gemotoriseerd voertuig."

De OVV wil dat de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk wordt voor de besluitvorming over de toelating van nieuwe voertuigen. "De Tweede Kamer en de minister zijn verantwoordelijk om beleid vast te stellen om de verkeersveiligheid op de openbare weg te verbeteren. De minister, noch de Kamer moet treden in de uiteindelijke beoordeling van de veiligheid van (nieuwe) voertuigen."