Burgerschap en digitale geletterdheid zouden moeten worden opgenomen in het curriculum voor Nederlandse scholieren, concludeert de commissie Curriculum.nu na twee jaar onderzoek. De adviescommissie, met daarin onder anderen schooldirecteuren en leraren, overhandigde donderdag haar voorstellen aan onderwijsminister Arie Slob.

Daarnaast moeten lesprogramma's van basis- en middelbare scholen beter op elkaar aansluiten om de kans op een kenniskloof tussen leerlingen te verkleinen. De commissie beschrijft een jarenlang plan om veranderingen door te voeren, zodat scholen ruim de tijd hebben om zich voor te bereiden.

Er is geen concreet lesmateriaal bekendgemaakt. In gesprek met de Volkskrant vertelt voorzitter Theo Douma van Curriculum.nu dat het ook niet de opdracht was van de commissie om "ver in detail" te gaan.

Wél is er enige toelichting op de adviezen rondom digitale geletterdheid en burgerschap. Laatstgenoemd vak zou basiswaarden in een democratische samenleving behandelen die bij geschiedenis en maatschappijleer niet aan bod komen. Bij digitale geletterdheid leren jongeren bijvoorbeeld computer- en informatievaardigheden.

Onderwijsminister Arie Slob (Foto: Pro Shots)

Politici gaan zich nu buigen over de voorstellen

Slob benadrukt donderdag in zijn Kamerbrief dat het om voorstellen gaat, die nog onder de loep genomen moeten worden, waarna een testfase aanbreekt voordat ze überhaupt worden geïmplementeerd. De minister moet nu eerst zelf met een inhoudelijk voorstel komen, zodat de Kamer zich erover kan buigen.

Desalniettemin is er al enige kritiek op de plannen van de commissie. Zo zouden de plannen "te vaag" zijn, terwijl leraren vrezen voor meer werkdruk, schrijft de NOS.

Een afspraak uit het regeerakkoord, het zingen van het Wilhelmus, is niet opgenomen in het advies. Slob gaat daar in zijn Kamerbrief niet verder op in.

De verplichte lesstof voor Nederlandse scholieren is al meer dan tien jaar niet aangepast en werknemers binnen het onderwijs riepen al langer om "verouderd" lesmateriaal opnieuw te beoordelen.