Steeds meer fietsers belanden met ernstig letsel bij de spoedeisende hulp, blijkt uit onderzoek van expertisecentrum VeiligheidNL. Vooral oudere fietsers zijn betrokken bij ongelukken, maar ook veel jongeren komen bij de eerste hulp terecht.

In 2018 belandden in totaal 46.800 fietsers op de spoedeisende hulp. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van 2009.

VeiligheidNL verwacht dat dat aantal de komende jaren blijft stijgen als gevolg van de vergrijzing. Oudere fietsers lopen namelijk op elk fietstype relatief ernstig letsel op. Van de slachtoffers was meer dan 40 procent 55 jaar of ouder.

Een ongeval op een elektrische fiets levert gemiddeld ernstiger letsel op dan een ongeluk met een 'gewone' fiets. Dit betekent echter niet dat elektrische fietsen gemiddeld genomen gevaarlijker zijn; ouderen fietsen namelijk vaker en verder met een elektrische fiets.

Nog nooit zo veel verkeersslachtoffers als in 2018

VeiligheidNL heeft in zijn analyse ook naar het totale aantal verkeersslachtoffers gekeken. In 2018 zijn naar schatting 123.000 verkeersslachtoffers behandeld, van wie ongeveer de helft ernstig letsel heeft opgelopen.

Nog nooit was het aantal verkeersslachtoffers zo hoog. Volgens het expertisecentrum is dit te verklaren door de forse stijging van het aantal fietsers dat betrokken was bij ongelukken.

Het expertisecentrum noemt preventieve oplossingen als het verbeteren van de fietsinfrastructuur en informatiecampagnes als oplossing voor het groeiende probleem.