Er hebben zich in het studiejaar 2019-2020 bijna achthonderd meer studenten ingeschreven voor de hbo-opleiding verpleegkunde dan een jaar eerder, blijkt uit de voorlopige instroomgegevens die de Vereniging Hogescholen donderdag heeft gepubliceerd.

"Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel", aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

De toename is vooral te zien in het aantal nieuwe inschrijvingen van de voltijdopleiding, waarvoor de numerus fixus vanaf dit jaar is afgeschaft. De hogescholen besloten dit na een advies van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV), vanwege de groeiende vraag naar arbeidskrachten in de zorg.

Het aantal inschrijvingen voor de deeltijdvariant is wel iets afgenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Belangstelling voor pabo blijft ook stijgen

Ook de belangstelling voor de pabo blijft stijgen; het aantal inschrijvingen groeide met 7,4 procent ten opzichte van het studiejaar 2018-2019.

Deze toename is voornamelijk te zien in het aantal deeltijd- en duale varianten van de opleiding. In tegenstelling tot de pabo hebben de tweedegraads lerarenopleidingen opnieuw te maken met een afname van het aantal inschrijvingen, namelijk ruim 11 procent.

Uit de cijfers blijkt daarnaast dat het aantal aanmeldingen voor de Associate Degree, een tweejarige hbo-opleiding, opnieuw flink is gestegen met ruim 21 procent meer inschrijvingen dan een jaar eerder.

"Dit is voor het derde jaar op rij een forse groei. Het bevestigt dat de belangstelling voor de tweejarige Ad-opleiding onder werkenden en mbo-4 studenten steeds meer toeneemt en dat we daarmee voldoen aan een belangrijke vraag op de arbeidsmarkt", aldus Limmen.