De totale Nederlandse studieschuld van oud-studenten en huidige studenten bedroeg in 2019 19,3 miljard euro. Dit is 1,9 miljard euro meer dan afgelopen jaar. Studenten en vooral jongere generaties lenen steeds meer, zo meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De basisbeurs die er eerst voor studenten was, werd in 2015 vervangen door het leenstelsel. Sindsdien lenen steeds meer studenten, en loopt de gemiddelde studieschuld versneld op.

In 2019 waren er in Nederland zo'n 1,4 miljoen mensen met een studieschuld, in 2015 waren dit er 388.000 minder. De gemiddelde studieschuld is sinds de invoering van het leenstelsel opgelopen van 12.400 euro in 2015, naar 13.700 euro in dit jaar.

Vooral jongere generaties lenen meer

Uit cijfers van het CBS blijkt dat vooral de jongere generatie studenten meer leent. Studenten die geboren zijn in 2000 hebben op hun achttiende gemiddeld al 2.700 euro studieschuld.

In totaal hebben 34.000 studenten uit deze leeftijdsgroep een schuld. De gemiddelde studieschuld van deze studenten is bijna drie keer zo hoog als die van studenten die geboren zijn in 1994.