Taxichauffeurs moesten de afgelopen jaren duizenden euro's betalen om vanaf luchthaven Schiphol te mogen rijden. Het geld werd contant betaald aan stromannen van het bedrijf SchipholTaxi, eigendom van de toenmalige hoofdagent van de Amsterdamse politie Gamis El Bouakili, schrijft NRC zaterdagochtend.

SchipholTaxi-chauffeurs betaalden in 2014 zo'n 5.000 euro contant voor exclusieve toegang tot Schiphol. Chauffeurs van een ander taxibedrijf, BIOS Groep, moesten in 2018 zelfs ongeveer 15.000 euro per taxibusje betalen. De betalingen liepen via medewerkers van Schiphol Service, een derde taxibedrijf.

De drie bedrijven wonnen in 2014 een concessie op Schiphol en kregen het exclusieve beheer over tien van de veertien taxistandplaatsen voor de uitgang van de luchthaven. Uit de interviews die NRC had, blijkt dat de drie bedrijven nauw met elkaar verweven zijn.

'Taxisysteem is corrupt'

"Dit huidige taxisysteem is te kwalificeren als corrupt", aldus emeritus hoogleraar integriteit Hans van den Heuvel in de krant. "Er zijn geen duidelijke regels. Het recht van de sterkste heerst". Schiphol is volgens hem zelf verantwoordelijk voor een sluitend en integer taxisysteem, maar hij vindt ook dat het ministerie van Financiën, dat aandeelhouder is, zou moeten ingrijpen.

NRC sprak meer dan zestig betrokkenen, van wie de helft chauffeur op de luchthaven is of was. Hun verhalen worden ondersteund door e-mails, documenten en geluidsopnames.

Chauffeurs hebben bij de politie en bij de Belastingdienst de afgelopen jaren diverse malen melding gemaakt van de contante betalingen, maar daar is niets mee gebeurd. Schiphol zelf heeft destijds met de directies van SchipholTaxi en BIOS gesproken, maar die ontkenden alles.

Marechaussee: 'Signalen zijn zorgelijk'

De marechaussee, die op Schiphol belast is met politiezaken, reageerde gealarmeerd op de bevindingen van NRC. "We vinden deze signalen zorgelijk en nemen het zeer serieus. In overleg met het Openbaar Ministerie Noord-Holland bekijken we of we op basis van deze nieuwe informatie een oriënterend onderzoek kunnen starten."

El Bouakili werkte vanaf februari 2010 bij de Amsterdamse politie en schopte het tot hoofdagent. Medio 2016 moest hij ontslag nemen omdat politiemensen geen taxiwerkzaamheden mogen verrichten. Een politiewoordvoerder erkent in gesprek met de krant dat het lang duurde voordat de nevenwerkzaamheden bekend waren en dat het daarna lang duurde tot er werd ingegrepen.

In 2000 werd de taximarkt vrijgegeven nadat de taxivergunningen in Amsterdam tot onderhandse betalingen en gunsten hadden geleid. Schiphol hield echter vast aan een vergunningensysteem: de luchthaven wilde zeker weten dat er dag en nacht een taxi klaarstaat voor reizigers. Omdat het om eigen grond ging, was dat toegestaan.

Schiphol laat in een reactie weten de berichtgeving van NRC zeer serieus te nemen en een onderzoek in te stellen naar de zaak.