Werknemers en werkgevers hebben dinsdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de jeugdzorg. Onderdeel van de afspraken is onder meer een loonstijging van 4 procent per januari 2020.

Het akkoord over de cao is gesloten tussen vakbonden FNV, CNV en FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. Het betreft een onderhandelaarsakkoord, dat nog voorgelegd moet worden aan de respectievelijke achterbannen van de betrokken partijen.

Naast de loonstijging van 4 procent zijn er twee eenmalige uitkeringen afgesproken, wordt de vakbondscontributie voor FNV en CNV vergoed door werkgevers en wordt het recht op onbereikbaarheid vastgesteld in de cao.

De partijen hebben ook besloten om maatregelen te bespreken die buiten de cao vallen, zoals het verminderen van de werkdruk. Dit overleg aan de zogenoemde 'arbeidsmarkttafel' wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid. Jeugdzorg Nederland hoopt dat ook de gemeenten, die de jeugdzorg financieren, bij dit overleg betrokken worden.

'Cao kon niet wachten'

Het kabinet heeft op Prinsjesdag extra geld toegezegd aan de gemeenten om de jeugdzorg mee te bekostigen. Maar dit extra geld, 300 miljoen euro in 2020 en 2021, is eenmalig. In gesprek met NU.nl stelt een woordvoerder van Jeugdzorg Nederland dat de cao "niet langer kon wachten".

"We moesten dit akkoord sluiten omdat de werknemers dit verdienen en we ze willen behouden. Voor een aantal jaar is er genoeg geld. Daarna moeten we hopen op een structurele oplossing."

Jeugdzorg verkeert in zwaar weer

De werkgeversorganisatie "vertrouwt erop dat het extra geld de komende jaren bij de jeugdzorg landt", stelt de woordvoerder. In 2019 ontvingen de gemeenten 400 miljoen extra voor jeugdzorg, maar dat is volgens Jeugdzorg Nederland vooral gegaan naar het afdekken van de begrotingstekorten van de gemeenten.

In 2015 werd de jeugdzorg door het kabinet overgeheveld naar de gemeenten en werden er bezuinigingen doorgevoerd. Sindsdien heeft de sector te maken met steeds grotere problemen. Eerder deze maand gingen jeugdzorgmedewerkers voor het eerst in de geschiedenis staken.

Steeds meer kinderen naar jeugdzorg

Verschillende organisaties, waaronder de kinderombudsman, luidden de noodklok. Vanwege lange wachtlijsten en de hoge werkdruk krijgen kwetsbare kinderen volgens de kinderombudsman niet meer de hulp die ze nodig hebben.

Ondertussen neemt sinds 2000 het aantal kinderen dat met jeugdzorg in aanraking komt toe. Bijna een op de tien jongeren krijgt te maken met jeugdzorg. Dat waren er vorig jaar 428.000, constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Oorzaken zijn onder meer de toename van het aantal eenoudergezinnen en vechtscheidingen en daarnaast de prestatiedruk waar veel kinderen onder gebukt gaan.