De overheid zet zich nauwelijks in voor de bescherming van Nederlands cultureel erfgoed, oordeelt een commissie onder leiding van Alexander Pechtold maandag. Deze commissie deed afgelopen maanden onderzoek naar dit onderwerp.

De wettelijke bescherming van cultuurgoederen is alleen op papier goed geregeld. De commissie vindt de uitvoeringspraktijk onvoldoende en weinig transparant, zo staat in het maandag gepubliceerde advies.

Het register met cultuurgoederen van nationaal belang is al enige tijd niet meer up-to-date en berust volgens de commissie te veel op "hobby en lobby".

De minister bepaalt uiteindelijk wat er op deze lijst thuishoort, maar is hier volgens Pechtold en zijn commissie veel te terughoudend in. Het beleid gaat er volgens de commissie ten onrechte van uit dat de Collectie Nederland "af" is, staat in het advies.

'Er moeten duidelijke criteria en een betere visie komen'

De commissie pleit voor een bewuster aanwijzingsbeleid op basis van een duidelijke visie op de Collectie Nederland. Die visie moet ontwikkeld worden door een nieuwe vaste en onafhankelijke deskundigencommissie die de minister kan adviseren over wat wel en niet behouden moet blijven.

Aan de eigenaren van aangewezen cultureel erfgoed kan een tegenprestatie op maat geboden worden om ze tegemoet te komen.

Commissie aangesteld na ophef over doeken van Christina

De Raad van Cultuur, het wettelijk adviesorgaan van de regering op het gebied van kunst en cultuur, had de commissie in het leven geroepen na de ophef rond de verkoop van een tekening van Peter Paul Rubens door wijlen prinses Christina op de veiling van Sotheby's in New York.

De commissie stelt dat deze ophef voorkomen had kunnen worden als er een duidelijke visie op de Collectie Nederland was geweest. De vraag of deze tekening voor Nederland behouden moest blijven, kon door de huidige uitvoeringspraktijk niet tijdig en niet zorgvuldig genoeg worden beantwoord.