Werknemers in de zorg- en welzijnssector vinden dat de werkdruk het laatste jaar is toegenomen. Zo'n vier op de tien werknemers ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk, maar drie kwart van al het personeel is alsnog tevreden met hun baan, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De hoogste werkdruk zou ervaren worden binnen de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen, blijkt uit een representatieve steekproef van het CBS onder personeel in de zorg- en welzijnssector. Om en nabij de helft van het personeel geeft aan dat ze "te weinig tijd hebben" voor hun takenpakket.

Zeven op de tien werknemers binnen de jeugdzorg vindt bovendien dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen. In totaal zou twee derde van al het zorgpersoneel die mening delen. Het CBS schrijft dat "administratieve lasten" voornamelijk de oorzaak zijn van de toegenomen werkdruk, gevolgd door "meer en moeilijkere taken" en het hebben van te weinig personeel.

'Zorgpersoneel vaker geconfronteerd met agressie van patiënten'

Uit de steekproef blijkt dat zorgpersoneel ook vaker geconfronteerd wordt met agressie en geweld van patiënten of bijvoorbeeld hun familieleden. Twee op de drie werknemers zegt blootgesteld te zijn aan een vorm van (verbaal) geweld. In bijna negen van de tien gevallen ging het om schreeuwen of schelden. Fysieke agressie of pestgedrag kwam bij vier op de tien ondervraagden voor.

Desondanks geeft 78 procent van alle werknemers in de zorg- en welzijnssector aan dat zij hun werk waarderen. Het werk is "inhoudelijk leuk" en de sfeer op de werkvoer wordt als erg belangrijk ervaren.

In totaal werken er in Nederland bijna 1,3 miljoen mensen in de zorg, wat neerkomt op zo'n 14 procent van de beroepsbevolking. Daarmee is de sector een van de grootste werkgevers van het land.