Het aantal gevallen van moord en doodslag is vorig jaar flink gedaald. Er kwamen 119 mensen door geweld om het leven, 39 minder dan in 2017. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal slachtoffers van dodelijk geweld gehalveerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Er werden vooral minder mannen om het leven gebracht. In 2018 ging het om 76 mannen, waar dat er een jaar eerder nog 112 waren. De hoeveelheid gedode vrouwen daalde van 46 naar 43. In negen van de tien gevallen waren mannen tussen de 18 en 45 jaar verantwoordelijk voor de daad.

Vrouwen lijken vooral gevaar te lopen door geweld van hun (ex-)partner. Drie kwart van de vrouwen kwam daardoor om het leven. Relatieproblemen of een dreigende scheiding gingen vaak vooraf aan het dodelijke incident. Het merendeel van de slachtoffers werd gewurgd of kwam door steekwonden om het leven.

Bij de 76 overleden mannen werd een derde gedood door een bekende. Als het om moord of doodslag ging, was er in drie kwart van alle gevallen een vuur- of steekwapen bij betrokken.

Sinds de eeuwwisseling zijn er ieder jaar meer dan honderd mensen door geweld om het leven gekomen. In 2016 lag dat aantal het laagst en werden er 109 mensen gedood.