Nieuwe Europese wetgeving dreigt de Nederlandse brandweer met een groot probleem op te zadelen. Het grootste deel van het brandweerpersoneel bestaat uit vrijwilligers. Deze moeten voortaan worden betaald.

Dat leidt óf tot een grote extra kostenpost, óf tot een groot tekort aan handen als vrijwilligers voortaan niet meer zonder salaris mogen helpen bij het blussen van een brand. Meer dan drie kwart van de actieve Nederlandse brandweerlieden is vrijwilliger; slechts vijfduizend van de bijna 25.000 medewerkers zijn beroepsblussers.

In de praktijk is er maar weinig verschil tussen de beroepsbrandweer en de vrijwilligers. Aan beide groepen worden dezelfde eisen gesteld. Maar de vijfduizend 'beroeps' zijn in vaste dienst; vrijwilligers krijgen een kleine vergoeding voor de opleiding of als zij worden ingezet.

Dit is niet hetzelfde als een salaris; de werkgever hoeft dan bijvoorbeeld geen premies, ziektegeld of pensioenen te betalen. Volgens de nieuwe Europese regels is die minimale vergoeding niet meer voldoende; vrijwilligers zouden als 'parttimers' moeten worden ingeschaald en betaald.

Grapperhaus rekent op oplossing uit externe denktank

Het hele systeem van vrijwilligers binnen de brandweer is echter onhoudbaar, bevestigt de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligerslieden na berichtgeving in het AD. Ook onderzoek door de faculteit Arbeidsrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen staaft dit vermoeden.

Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid heeft een denktank in het leven geroepen om een oplossing voor dit probleem te vinden. Hij wil uiterlijk in december een adviesrapport ontvangen.

Minister vraagt vakbond niet om oplossing

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligerslieden is echter niet gevraagd om mee te denken over de problemen en de toekomst van de brandweer in Nederland, dit tot grote onvrede van de koepel van vrijwillige bluskrachten. Als het aan de vakorganisatie ligt, wordt de hele brandweer gereorganiseerd.

Brandweerlieden met verschillende taken en verantwoordelijkheden kunnen dan op een andere manier worden geclassificeerd en dus op een andere manier worden betaald. Ook Abvakabo FNV is overigens niet uitgenodigd voor de denktank. De vakbond zou dat wel erg graag willen, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Brandweerlieden, praat mee!

  • Ben jij vrijwilliger bij de brandweer? Vertel dan in de NUjij-reacties wat jouw situatie is en laat weten hoe jij tegen dit mogelijke probleem aankijkt!