Zes op de tien boeren hebben twijfels over het voortbestaan van hun bedrijf sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS). Voor vier op de tien is stoppen bespreekbaar, mits er een goede financiële regeling komt, meldt NOS, die een enquête heeft uitgevoerd onder lezers van vakblad Nieuwe Oogst.

Vooral varkensboeren vinden stoppen bespreekbaar. Van hen zegt 7 procent nu al te weten zich te willen aanmelden voor een subsidieregeling om te stoppen en 67 procent zegt dat misschien te willen doen, afhankelijk van de regeling of hun eigen situatie. Onder melkveehouders zegt 65 procent juist onder geen beding te willen stoppen.

Verder wijst de enquête uit dat een meerderheid van de boeren die in de toekomst willen uitbreiden, verwacht dat dat niet meer mogelijk is. In totaal zesduizend boeren namen deel aan de enquête.

De RvS zette eerder een streep door het Nederlandse stikstofbeleid. Het systeem was in strijd met Europese richtlijnen, oordeelde de RvS. Als gevolg van de uitspraken liggen veel bouw-, infrastructuur- en landbouwprojecten inmiddels stil.

Voormalig minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken presenteert woensdag mogelijke oplossingen voor de korte termijn. Er lekte al uit dat Remkes onder meer zal adviseren de veestapel verder in te krimpen.