De TU Eindhoven moet zich begin november voor het College van de Rechten van de Mens verantwoorden voor de 'mannenboycot' die de onderwijsinstelling heeft ingesteld. Antidiscriminatiebureau RADAR heeft tientallen klachten gehad over het nieuwe personeelsbeleid.

Voorlopig stelt de TU Eindhoven de komende jaren maximaal 150 vacatures voor wetenschappelijk personeel uitsluitend open voor vrouwen. Alle vacatures mogen een half jaar lang uitsluitend door vrouwen worden vervuld. Daarna wordt eventueel ook naar mannelijke kandidaten gekeken.

RADAR ontving bijna vijftig klachten van mannen die het niet eens zijn met deze nieuwe koers. Daarom besloot het bureau naar het College voor de Rechten van de Mens te stappen om een oordeel te laten vellen.

"Voorkeursbeleid mag, maar onder strikte voorwaarden", legt een woordvoerder van RADAR uit. "Het is een ingewikkelde kwestie. We willen weten of het beleid van Eindhoven strookt met de regels."

De SER eist dat bedrijven meer vrouwen in topposities kiezen

De Sociaal-Economische Raad (SER) gaf eerder deze week nog het nadrukkelijke advies dat er een verplicht quotum moet komen voor bedrijven om meer vrouwen op topposities te krijgen. De meeste bedrijven hebben de afgelopen jaren nauwelijks stappen ondernomen om het aantal vrouwen op topplekken te vermeerderen.

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens is niet bindend, maar het is wel een belangrijk oordeel dat kan worden gebruikt in een eventuele rechtszaak. De TU Eindhoven laat in een reactie weten de zitting met vertrouwen tegemoet te zien. "We hebben de jurisprudentie op dit gebied bekeken en zien het oordeel van het College met vertrouwen tegemoet", aldus een zegsman.

Inmiddels zijn op de TU Eindhoven dertien vacatures door vrouwen opgevuld.