De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) gaat de doelstelling de wachtlijst in 2020 terug te dringen tot 750 kinderen niet halen, aldus de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheid en Jeugd dinsdag in een persbericht.

Eind januari stonden bijna 2.800 kinderen gemiddeld dertig dagen op de wachtlijst, terwijl de norm hiervoor tien dagen is.

Als reactie daarop beloofde de RvdK dat per januari 2020 maximaal 750 kinderen op de wachtlijst staan en dat zij niet langer dan tien dagen op een onderzoek hoeven te wachten. De RvdK laat in de voortgangsrapportage weten dit doel niet te zullen halen, volgens de inspecties zonder verklaring waarom.

De inspecties willen graag meer inzicht in de verbeteracties van de RvdK. Zij zien namelijk nu niet hoe de Raad voor de Kinderbescherming de wachtlijstproblemen gaat oplossen. De inspectiediensten waarschuwden in november al voor ernstige risico's voor de veiligheid van kinderen als gevolg van de lange wachtlijst.

De RdvK wordt ingeschakeld in situaties waarin de bedreiging van een kind acuut lijkt. Vervolgens worden er maatregelen getroffen om het kind in een veilige situatie te brengen, bijvoorbeeld in een pleeggezin.