Basisschoolleerlingen scoren gemiddeld een 4,9 op het gebied van digitale kennis, blijkt uit de Monitor Digitale Geletterdheid. Ondanks deze lage score voelt 36 procent van de docenten niet de urgentie om hier extra aandacht aan te besteden.

Het onderzoek is door DUO Onderwijsonderzoek & Advies afgenomen onder ruim vijfduizend leerkrachten, ICT-coördinatoren, schooldirecteuren en schoolbestuurders. De onderzoekers proberen inzicht te krijgen in de status van digitale geletterdheid van basisschoolkinderen.

Uit de monitor blijkt dat een meerderheid van de leraren aandacht besteedt aan digitale geletterdheid. Toch zijn er volgens het Platform voor de Informatiesamenleving, dat opdracht heeft gegeven van het onderzoek, nog bruggen te slaan.

Een veelgenoemd obstakel voor leerkrachten zijn de ICT-voorzieningen op school. De helft van de ondervraagden geeft aan dat de ICT-voorzieningen op school niet voldoende zijn. Er is een tekort aan apparaten zoals smartphones, tablets, laptops en computer, of ze zijn te oud.