Basisscholen lieten vorig jaar veel minder geld op de plank liggen dan in 2017, schrijft Trouw donderdag op basis van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

In 2018 hielden de schoolbesturen in totaal 5,9 miljoen euro over op een begroting van iets minder dan 11 miljard. Een jaar eerder was dat overschot ruim 106 miljoen euro op een begroting van ruim 10 miljard.

De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, geeft aan dat de hogere uitgaven van de scholen in 2018 onder meer een gevolg zijn van een investering van 70 miljoen euro in de cao die vorig jaar is afgeschoten. De overige uitgaven verschillen per school en hebben bijvoorbeeld betrekking op het lerarentekort of extra investeringen in lesmateriaal.

De raad heeft de schoolbesturen de afgelopen tijd opgeroepen om meer geld uit te geven. "Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. De sector vaart financieel steeds scherper aan de wind", aldus Rinda den Besten, voorzitter van de vereniging voor basisschoolbesturen in de krant.

Vorig jaar kritiek op reserves van scholen

Vorig jaar was er kritiek op de hoge reserves van de scholen. De scholen die te veel geld op de plank hadden liggen, zijn daarop aangesproken door ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs).

"Onderwijsgeld mag niet onnodig op de plank blijven liggen, maar moet worden ingezet voor leerlingen en studenten", schreven de ministers in juni in een Kamerbrief. "Sparen mag nooit een doel op zich zijn en al helemaal niet doelloos gebeuren."

Volgens de PO-raad is een overschot onder meer te verklaren doordat scholen pas na afloop van een jaar horen hoeveel geld ze zullen ontvangen. Hierdoor zijn de besturen vaak voorzichtig in de begroting en houden ze in oktober meer geld over.

Werk jij op een basisschool? Deel dan op ons reactieplatform NUjij hoe jouw school er financieel voor staat, of er extra geld is uitgegeven en waaraan.