Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam moet binnen vier weken vertrekken, maakt minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob maandag bekend.

De Amsterdamse middelbare school moet binnen twee weken een voorstel doen voor een nieuw bestuur, dat twee weken later actief moet zijn. Als de islamitische school daar niet aan voldoet, krijgt ze niet langer financiering vanuit de overheid.

"Ik houd grote zorgen over de schoolomgeving van de leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum", zegt de minister. "Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving. Daarom moet er een nieuw bestuur komen."

In juli werd een kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de school gepubliceerd. Daarin stond dat er sprake was van financieel wanbeheer en belangenverstrengeling: geld dat bestemd was voor onderwijs, werd uitgegeven aan andere zaken.

Slob zei destijds dat hij het bestuur weg wilde sturen, maar dat de onderwijsinstelling weigerde. De minister heeft dit voornemen inmiddels omgezet in een zogeheten aanwijzing. Het bestuur moet daardoor definitief vertrekken.

'Ernstige signalen' vanuit AIVD

Eerder dit jaar raakte het Amsterdamse lyceum in opspraak na berichten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) die ernstige signalen had ontvangen over het bestuurlijk en financieel handelen van de school.

Ook zouden er mensen die de helft van de lestijd aan de salafistische geloofsleer - een fundamentalistische stroming binnen de islam - willen besteden op de school werken. Er is echter geen bewijs dat het Cornelius Haga Lyceum naar salafistisch onderwijs streeft.

Op basis van die bevindingen is de Inspectie van het Onderwijs verder gaan graven, wat uiteindelijk tot het kritische rapport leidde.

Directeur: 'Er zijn zoveel veranderingen doorgevoerd'

De directeur van de school, Söner Atasoy, laat aan AT5 weten dat hij zich niet in de definitieve aanwijzing van Slob kan vinden. "We hebben het bestuur uitgebreid en een adviescommissie ingesteld. Er zijn zoveel veranderingen doorgevoerd, de minister is gewoon aan het jokken."

De advocaat van het Cornelius Haga Lyceum gaat bezwaar maken tegen het besluit van Slob. De minister heeft daarna nog veertien weken om zijn besluit te herzien of eraan vast te houden. In het laatste geval wil de school in hoger beroep gaan.