Uit lesmateriaal van salafistische moskeescholen blijkt dat leerlingen onder meer wordt geleerd dat mensen met een ander geloof de doodstraf verdienen en dat de scholieren zich moeten afkeren van de samenleving in Nederland. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC.

Het lesmateriaal werd verkregen doordat twee journalisten zich voordeden als ouders van mogelijke scholieren. Ook bekeken de redacteuren audio- en video-opnames van lessen die de organisaties zelf online hebben gezet.

Volgens het onderzoek worden door docenten in het salafistisch onderwijs door heel Nederland straffen verheerlijkt die afkomstig zijn uit de islamitische shariawetgeving. Het salafisme is een fundamentalistische stroming binnen de islam

Kinderen wordt tijdens de lessen verteld dat er in de samenleving soorten mensen en groepen zijn die gelden als 'vijanden' of 'ongelovigen'. Er wordt gesproken over de doodstraf die zou moeten worden opgelegd aan mensen die overspel plegen, homoseksuelen of afvalligen. Hierbij worden de kinderen meerkeuzevragen voorgelegd waarbij ze moeten antwoorden welke straf - bijvoorbeeld zweepslagen, stenigen of doden met een zwaard - het goede antwoord is.

Meer dan duizend kinderen volgen islamitische lessen

Docenten vertellen aan kinderen op verschillende moskeescholen dat ze beter kunnen vertrekken uit het ongelovige Nederland en zich moeten vestigen in een islamitisch land.

De onderzochte scholen vallen buiten het reguliere onderwijs. Volgens Nieuwsuur en NRC zijn er minstens vijftig salafistische onderwijsplekken of scholen die sterk door deze stroming worden beïnvloed. Op deze scholen volgen meer dan duizend kinderen islamitische lessen in de avonduren of in het weekend.

Geschokte reacties in politiek Den Haag

In politiek Den Haag is geschokt gereageerd op de resultaten van het onderzoek. Fractievoorzitters Klaas Dijkhoff (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) willen een aanpassing in de wet, zodat er door de onderwijsinspectie kan worden ingegrepen in het informele onderwijs.

Tegenover Nieuwsuur en NRC reageren een sjeik, een imam en een islamdocent uit de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Ze noemen de salafistische lessen "afschuwelijk".

Het informele islamitische onderwijs wordt steeds meer beïnvloed door het salafisme, zo concluderen de onderzoekers.