Veel stations zijn niet ingericht op de verwachte groei van het aantal reizigers de komende jaren. De drukte op perrons kan tot onoverzichtelijke en zelfs gevaarlijke situaties leiden. Daarom gaat spoorbeheerder ProRail een noodplan opstellen om te drukke stations en perrons tegen te gaan.

Naar verwachting zal het reizigers- en goederenvervoer in 2040 - over ruim twintig jaar - met 40 procent zijn toegenomen.

Er gaan de komende jaren ook meer treinen rijden om deze groei op te kunnen vangen. Ook moeten er extra sporen worden aangelegd. De huidige infrastructuur van de stations kan deze toename nu echter niet goed aan.

ProRail gaat op korte termijn op alle stations en perrons de transfercapaciteit en -veiligheid in kaart brengen. Op basis van deze analyse wordt een noodplan opgesteld om extra maatregelen tegen te drukke stations en perrons te nemen.

Tunnels en perrons moeten snel breder worden

Zo zullen perrons breder en langer moeten worden, moeten tunnels beter worden ingericht en moeten er meer trappen van en naar de perrons komen. Ook moeten er meer in- en uitcheckpalen bij de ingangen van de stations komen om hier geen opstoppingen te laten ontstaan.

Ook moeten reizigers sneller doorkrijgen hoe ze moeten lopen om het station te verlaten, de zogenoemde 'logische looplijnen'.

Nu al grote problemen op stations Utrecht en Amsterdam

Er zijn al diverse stations waar zich nu al regelmatig problemen voordoen met de drukte, zoals op spoor 5 en 7 op Utrecht Centraal, spoor 1 en 2 op Schiphol en spoor 1, 2, 3 en 4 op Amsterdam Zuid.

Op deze stations wordt al regelmatig een 'crowdcontroller' ingezet om de doorstroming van reizigers te bevorderen.