De economische opleving binnen Nederland heeft er niet voor gezorgd dat de kwaliteit van leven erop vooruit is gegaan, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag in het rapport De sociale staat van Nederland. De tevredenheid ligt op hetzelfde niveau als in 2008.

"Vooralsnog zien we dat de groeiende economie nog niet tot een verbetering in de kwaliteit van leven geleid heeft en mensen ook niet ervaren dat het beter gaat", schrijft het SCP in het rapport.

Het SCP ondervroeg tweeduizend mensen. Zij gaven hun eigen leven gemiddeld een 7,8, net als de respondenten in 2008.

Bij jongvolwassenen tot 34 jaar, eenoudergezinnen, middeninkomens, lageropgeleiden en niet-werkenden nam de tevredenheid iets af. Alleenstaanden zijn daarentegen iets tevredener dan in 2008.

Jongeren tevredener over leefsituatie dan oudere groepen

Jongeren geven hun leefsituatie een hogere beoordeling dan oudere groepen. Mensen van 65 jaar en ouder hebben wel een inhaalslag gemaakt.

Hun leefsituatie verbeterde in de afgelopen tien jaar. Dit komt vooral doordat ze meer consumptiegoederen, zoals laptops en vaatwassers, bezitten en hun woonsituatie is verbeterd.

Bijna drie op de vier mensen zijn (zeer) tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Onder zzp'ers ligt dat percentage nog iets hoger.

In onderwijs komen de meeste burn-outklachten voor

Het SCP constateerde wel een duidelijke toename in burn-outklachten bij werknemers. Sectoren met veel burn-outklachten zijn niet noodzakelijk de sectoren met veel onvrede: in het onderwijs zijn de werknemers relatief tevreden met hun werk, maar is komen relatief veel burn-outklachten voor.

Algemene gevoelens van tijdsdruk komen vrij veel voor, ondervond het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van de mensen tussen de 20 en 64 jaar voelen vier op de tien mensen zich weleens opgejaagd en ongeveer zes op de tien voelen zich weleens te druk.

Jongvolwassenen (vooral met thuiswonende kinderen), mensen met een hoger opleidingsniveau en mensen met een hoger inkomen voelen meer druk dan mensen van 35 tot 64 jaar en mensen met een lager opleidingsniveau en een lager inkomen.

In vergelijking met 2008 stelden vorig jaar meer mensen dat het de goede kant op gaat met Nederland. Meer mensen dan voorheen zijn tevreden met de democratie en de regering, maar een aanzienlijk en stabiel deel van de bevolking is cynisch over de politiek.