De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt woensdag dat er onvoldoende maatregelen worden genomen om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen. Dit geldt niet alleen voor Zaandam, waar twee brugongevallen plaatsvonden, maar voor heel Nederland.

In 2015 overleed een fietser toen de Den Uylbrug in Zaandam werd geopend. Drie jaar later raakte een ouder echtpaar in dezelfde stad zwaargewond bij de Prins Bernhardbrug.

De OVV deed na het dodelijk ongeval aanbevelingen om de situatie in Zaanstad veiliger te maken. Er zijn volgens de raad maatregelen getroffen bij de Den Uylbrug, maar niet structureel bij andere bruggen in de gemeente. Nu is ook een rapport gepubliceerd over de Prins Bernhardbrug.

Na het eerste ongeval werden de veiligheidsrisico's bij de bruggen in de gemeente in kaart gebracht. Hierbij werden in totaal 72 tekortkomingen gesignaleerd. Zaanstad besloot de bruggen een voor een te onderzoeken. De beoordeling van de Prins Bernhardbrug stond gepland in januari 2019.

"Bij de gemeente Zaanstad is de urgentie om verbeteringen door te voeren om meerdere redenen verslapt", meldt de OVV woensdag. "Als de geïdentificeerde tekortkomingen direct waren opgepakt, was de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind."

Onderzoeksraad pleit voor landelijke standaard

In 2016 werd opgeroepen tot een landelijke standaard voor bruggen die op afstand worden bediend, omdat ook in andere plaatsen ongevallen hebben plaatsgevonden. Volgens de OVV heeft dit alleen geleid tot kennisdeling en is een aanpak vanuit de Rijksoverheid nodig.

"Ook de aangekondigde landelijke initiatieven die het op afstand bedienen van bruggen veiliger moeten maken, zijn tot op heden niet gerealiseerd."

Het rapport is overgedragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Zij is bereid om de mogelijkheid van landelijke veiligheidsmaatregelen te verkennen, aldus de OVV.