In een onderzoek van NU.nl laat 1 op de 5 basisscholen weten op dit moment nog minstens één vacature voor een leerkracht te hebben. Ondanks de zesweekse zomervakantie is het veel schooldirecteuren niet gelukt om vóór de start van het nieuwe schooljaar hun vacatures te vervullen.

NU.nl heeft alle basisscholen in Nederland gevraagd of die nu - terwijl het schooljaar alleen in de regio Midden nog niet is begonnen - nog vacatures voor leerkrachten hebben.

Bijna 20 procent van de respondenten gaf te kennen nog op zoek te zijn naar een leerkracht. Aan het onderzoek deden 1.156 basisscholen mee.

Parttimers staan meer uren voor de klas, klassen zijn groter

Scholen die niet genoeg leerkrachten hebben, moeten veelal noodoplossingen bedenken om toch iemand voor de klas te krijgen. In de meeste gevallen betekent dit dat een docent met een parttime contract meer uren gaat werken.

Ook blijkt uit het onderzoek van NU.nl dat 13 procent van de scholen die aangeven nog een vacature te hebben, het tekort aan docenten opvangt door de klassen groter te maken. Daarnaast wordt op een aantal scholen een beroep gedaan op een docent die eigenlijk al met pensioen was of met pensioen zou gaan.

Veel scholen verwachten moeilijk te vervullen vacatures

Van de scholen die lieten weten op dit moment geen vacatures te hebben, verwacht 80 procent gedurende het komende schooljaar wel moeilijk te vervullen vacatures te zullen krijgen.

Vooral tijdelijke vacatures vanwege zwangerschap of ziekte verwachten scholen lastig in te kunnen vullen. Meerdere scholen schrijven dat het vinden van invallers "onmogelijk" is geworden.

PO-Raad: Lerarentekort wordt groter

Volgens prognoses in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijft het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs de komende jaren alleen maar groeien. De PO-Raad beaamt dit. Volgens woordvoerder Ad Veen zullen er de komende jaren opnieuw veel leerkrachten met pensioen gaan. "Onze angst is dat het lerarentekort effect gaat hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Dit zien we nu al langzaamaan gebeuren."

"De kwaliteit wordt niet minder doordat de leraren die nu voor de klas staan minder goed les zouden geven. Dit komt door vollere klassen, doordat klassen vaak van leerkracht wisselen en doordat er soms noodgedwongen iemand voor de klas staat zonder de juiste opleiding."

Verantwoording onderzoek

  • Aan het vragenlijstonderzoek nam 19 procent van de basisscholen in Nederland deel. Het gaat om 1.156 scholen. Scholen in de regio Midden zijn enigszins ondervertegenwoordigd in de resultaten. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat de periode waarin de vragenlijst is afgenomen voor deze regio volledig in de zomervakantie viel. De vragenlijst is afgenomen tussen 20 en 29 augustus.
  • De conclusies van het onderzoek van NU.nl komen overeen met eerder onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek. Voor de zomervakantie constateerde DUO Onderwijsonderzoek dat alle basisscholen samen op dat moment nog 3.500 docenten tekortkwamen.