Een Syriër die in Duitsland heeft gespioneerd voor de Syrische staatsveiligheidsdienst moet Nederland uit, waar hij asiel had aangevraagd. Tegen hem is ook een inreisverbod van tien jaar ingesteld. Dat heeft de rechtbank in Middelburg maandag bekendgemaakt.

De man was in 2017 zijn vrouw en kinderen, die al in Nederland verbleven, vanuit Duitsland achterna gereisd. Volgens de rechter speelde hij tijdens zijn verblijf in Duitsland informatie door aan de Syrische veiligheidsdienst over Syrische oppositieleden die in dat land verbleven.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt dat de Syrische dienst op grote schaal arrestaties verrichtte en zich schuldig maakte aan marteling. Volgens justitie vormt de man een gevaar voor de openbare orde en veiligheid in Nederland.

Op grond van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties krijgen personen niet de status van vluchteling als ze een oorlogsmisdrijf hebben begaan of een misdrijf tegen de vrede of tegen de menselijkheid.