Het duurt nog zeker zes tot zeven jaar voordat het personeelstekort bij Defensie grotendeels is weggewerkt, zegt vertrekkend commandant van de Koninklijke Landmacht Leo Beulen in een interview met NU.nl. Volgens Beulen kampt Defensie nu met een personeelstekort van 17 procent en kan daar maximaal 2 procentpunt per jaar van worden ingelopen.

Volgens Beulen is het niet mogelijk om het tekort jaarlijks met meer dan 2 procentpunt te verkleinen, omdat daarvoor niet voldoende personeel beschikbaar is. "Of je moet personeel onevenredig veel gaan betalen."

Volgens de commandant van de landmacht, die woensdag wordt opgevolgd door Martin Wijnen, is een deel van de oplossing te vinden in meer samenwerking met het bedrijfsleven.

"Militairen kunnen dan bijvoorbeeld eerst acht jaar bij Defensie werken, als ze een gezin willen stichten zes jaar bij een bedrijf en dan vervolgens weer terugkeren bij ons." Defensie is bezig om dat systeem op te zetten.

Bezuinigingen oorzaak personeelstekort landmacht

Het personeelstekort bij Defensie is volgens Beulen voor een deel het gevolg van bezuinigingen bij Defensie, maar hij wijt het tekort ook aan het uitbreiden van eenheden.

In het NAVO-verdrag staat dat lidstaten minimaal 2 procent van het eigen bruto binnenlands product (bbp) aan Defensie moeten uitgeven. Begin jaren negentig haalde Nederland dat aandeel nog, maar inmiddels allang niet meer. Op dit moment geeft Nederland ongeveer 1,3 procent van het bbp uit aan Defensie.

Het aantal Nederlandse militairen is door bezuinigingen ook flink afgenomen. Begin jaren negentig waren dat er nog ruim 55.000, nu zijn dat er ruim 20.000 minder.