Een voormalige arts is volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig aan het onzorgvuldig uitvoeren van euthanasie en daarmee aan moord, maar zou volgens de officier van justitie geen straf opgelegd moeten krijgen. Het is de eerste keer dat het OM een arts voor dit feit vervolgt sinds de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in 2002.

De alzheimerpatiënte die de euthanasie onderging, is in april 2016 in Den Haag overleden.

De voormalige arts, Catharina A., gaf gehoor aan de wilsverklaring die de patiënte had opgesteld toen ze nog helder was. Echter gaf ze in latere fases van haar ziekte wisselende verklaringen af over of ze nog wilde leven of niet.

Het OM laat weten de wilsverklaring duidelijk te vinden, maar ook van mening te zijn dat de arts met de patiënte in gesprek had moeten blijven over haar "doods- dan wel levenswens". "En zolang dat gesprek reden tot twijfel gaf, had de verpleeghuisarts moeten afzien van euthanasie."

De officier van justitie eist echter geen straf bij de rechtbank in Den Haag, maar alleen een schuldigverklaring. Daarbij is rekening gehouden "met haar goede intenties, haar volledige medewerking en het feit dat zij al is getroffen door de vervolging en de eerdere tuchtrechtelijke procedure".

Mocht de rechtbank de eis overnemen, houdt het in dat de voormalig arts in kwestie wel een strafblad zou krijgen.

In het kort

  • Catharina A. heeft volgens OM onzorgvuldig gehandeld
  • Patiënte in kwestie gaf wisselende verklaringen over euthanasie
  • Hoewel A. volgens het OM schuldig is aan moord, wordt geen straf geëist
  • A. had volgens OM namelijk wel goede intenties

Dochter van patiënte steunt de arts

De dochter van de patiënte steunt de arts die het leven van haar moeder heeft beëindigd. In de slachtofferverklaring die de officier van justitie namens de dochter voorlas, stelt zij dat A. handelde volgens de "duidelijk uitgesproken wens" van haar moeder.

"Het recht om aan deze martelende ziekte te ontkomen, mag niemand worden ontnomen. Ze heeft mijn moeder uit de geestelijke gevangenis gehaald waar ze zich heftig tegen verzette."

De weg naar euthanasie in Nederland in vijf stappen
94
De weg naar euthanasie in Nederland in vijf stappen

'Arts handelde niet zorgvuldig'

Eerder heeft de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) al geoordeeld dat de arts niet zorgvuldig heeft gehandeld. De verklaringen van de demente vrouw zouden onduidelijk en tegenstrijdig zijn.

Catharina A. was een specialist ouderengeneeskunde die inmiddels met pensioen is. Tijdens een zitting in de zaak zei ze dat de patiënte wel euthanasie wilde. Het gedrag van de patiënte wees er volgens de arts op dat ze diep ongelukkig was. "Ik sta hier met een zuiver geweten", aldus de voormalige arts.