Een combinatie van menselijke en technische oorzaken leidde 3 augustus tot het lek bij salpeterzuurfabriek OCI Nitrogen op industrieterrein Chemelot in Geleen. Dat liet het chemiecomplex zaterdag in een verklaring weten. Vanwege de ontstane overlast heeft het concern excuses aangeboden.

Een onderzoeksteam werkte in de weken na het incident aan een tijdlijn waarin de gebeurtenissen rondom het lek werden gereconstrueerd.

Uit het onderzoek bleek dat het lek werd veroorzaakt door een scheur in de dakrand van een lekzuurtank, die was ontstaan doordat de tank overvol was geraakt. Dit alles gebeurde op het moment dat de fabriek voorbereidingen trof om weer op te starten. Het bedrijf had enige tijd stilgelegen vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Tijdens het lek kwam salpeterzuur, een grondstof voor kunstmest, vrij en trok een gele wolk stikstofoxide over het gebied in Zuid-Limburg. Dit leverde geen direct gevaar op voor de omgeving. Wel konden mensen last krijgen van prikkende ogen. Binnen een uur was het lek gedicht.

Vanwege het incident verstuurde de veiligheidsregio een NL-alert om burgers te waarschuwen. Ook ging een luchtalarm af in de bedreigde gebieden. Veel mensen reageerden daar echter niet op, wat burgemeester Sjraar Cox zorgen baarde.

Chemelot laat weten er alles aan te doen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. Waar nodig neemt het industrieterrein maatregelen.