Vanaf zondag tot en met donderdag vieren moslims over de hele wereld het Offerfeest (Eid al Adha). Tijdens dit islamitische feest wordt per gezin een dier ritueel geslacht.

Het Offerfeest is naast het Suikerfeest een van de belangrijkste feesten voor moslims. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (Abraham), die bereid was zijn zoon te offeren voor Allah.

Vlak voordat de geblinddoekte profeet het offer kon uitvoeren, verving Allah zijn zoon door een ram. In plaats van de jongen werd het dier geslacht.

Moslims eren deze daad van toewijding door elk jaar een dier te offeren.

Wanneer wordt het Offerfeest gevierd?

Het feest wordt gevierd op de tiende dag van de bedevaartsmaand, de twaalfde en heiligste maand van het islamitische jaar. Het is ook de maand waarin moslims op bedevaart naar Mekka gaan. Omdat een islamitische maand slechts 29 of 30 dagen telt, loopt de islamitische kalender niet synchroon met het zonnejaar.

In Nederland start het feest dit jaar op 11 augustus. In veel islamitische landen zijn drie nationale feestdagen aangekondigd.

Wereldwijd vieren anderhalf miljard moslims het Offerfeest. Honderdduizenden moslims komen bijeen in de Saoedische stad Mekka. Nederland telt bijna een miljoen moslims die de komende dagen het feest vieren.

Hoe gaat het ritueel slachten in zijn werk?

Traditioneel wordt er tijdens het feest een lam, geit of koe geofferd. In Nederland wordt dit vaak beperkt tot een lam of een schaap. Het geofferde dier wordt verdeeld in drie stukken: een deel wordt aan de armen gegeven, een ander deel wordt verdeeld onder de familieleden en het resterende deel wordt opgegeten tijdens de viering.

Tijdens het Offerfeest moet het dier ritueel worden geslacht, op de door de islam voorgeschreven manier. Het vlees is alleen halal (rein) als het aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Zo moet de slachter een moslim zijn, moet de standplaats rein zijn, dient de slachter zorg te dragen voor het dier en moet het dier met de voorkant in de richting van Mekka worden geplaatst. Ook moet er voorafgaand aan de slacht dankbaarheid voor God worden geuit.

Bovendien moet het dier gedood worden door met een scherp mes in één beweging de halsslagader en de luchtpijp door te snijden. Het beest mag niet langer lijden dan noodzakelijk.

Het onverdoofd slachten leidt al jaren tot felle discussies.

In Nederland moet een dier dat geslacht wordt vóór het doden bewusteloos worden gemaakt. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor slachten volgens de joodse en islamitische regelgeving.

Dit leidt elk jaar in de periode rond het feest tot een hevige discussie over dierenwelzijn. Tijdens het Offerfeest worden jaarlijks in ons land zo'n 56.000 schapen en 2.000 runderen zonder verdoving geslacht.

In 2012 sneuvelde in de Eerste Kamer een plan van de Partij voor de Dieren voor een verbod op ritueel slachten. Zo'n verbod zou de vrijheid van godsdienst te veel inperken. In 2015 diende de partij opnieuw een wetsvoorstel in.

Een adviesbureau van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) steunde dit voorstel. Het onverdoofd doden van runderen, geiten en schapen zou resulteren in stress en pijn bij de dieren.

Sinds vorig jaar geleden er nieuwe regels omtrent de slacht

Er is geen verbod gekomen op ritueel slachten, maar in 2016 maakte toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam nieuwe afspraken met joodse en islamitische organisaties.

Op basis van die nieuwe afspraken, die in juli 2017 zijn vertaald in een nieuw convenant, moeten dieren alsnog een bedwelming krijgen als ze binnen veertig seconden na het aansnijden het bewustzijn nog niet hebben verloren.

Ook zijn sinds vorig jaar de dierenwelzijnsnormen in slachthuizen aangescherpt. Elke rituele slachter moet een extra dierenarts inhuren die op de slacht toeziet.

In België geldt sinds dit jaar wel een verbod op onverdoofd slachten.

Door de nieuwe regels heersen er onder moslims (en joden) wel zorgen of het offer nog wel halal (of koosjer) gebeurt en dieren niet alsnog te snel worden verdoofd.

De Raad van State adviseerde in mei dat de huidige regels niet hoeven worden aangepast; een verbod op rituele slacht zou de godsdienstvrijheid beteugelen. Desondanks wil de Partij voor de Dieren het wetsvoorstel nogmaals indienen.

In België geldt sinds dit jaar wel een verbod op onverdoofd slachten.