De Vereniging Afvalbedrijven vreest dat de maatregelen die het kabinet woensdag heeft genomen om de crisis rond het Amsterdamse Afval Energie bedrijf (AEB) op te lossen, op korte termijn niet helpen. "En geen snelle oplossing betekent dat er eind volgende week op sommige plaatsen geen afval meer ingezameld kan worden", aldus een woordvoerder.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) besloot woensdag dat er een vuilnisimportplafond komt voor Nederland. Nederland is namelijk een van de grootste afvalimporteurs binnen de Europese Unie; in 2016 werd 5.600 kiloton afval geïmporteerd.

Het importplafond houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten voor het verbranden van buitenlands afval in Nederland. Op de bestaande contracten heeft deze ingreep van Van Veldhoven echter geen invloed, benadrukt woordvoerder Fons Potters van de branchevereniging.

"Goed dat de staatssecretaris maatregelen neemt die in haar vermogen liggen om capaciteit te creëren. Het gaat echter om capaciteit die op z'n vroegst pas over enkele maanden vergroot wordt."

Wachten tot raadsvergadering in september duurt te lang

"Dit lost het nijpende probleem op dit moment dan ook niet op", vervolgt de woordvoerder. "We wijzen de gemeente Amsterdam er nogmaals op dat ze verantwoordelijkheid moet nemen. Wachten tot de raadsvergadering op 16 september kan niet. Zoveel rek is er absoluut niet meer."

Verschillende afvalbedrijven vangen op wat mogelijk is. Maar als er niets aan de huidige import wordt gedaan, dan zou de vuilnisophaal op sommige plekken in het land eind volgende week kunnen stilvallen, vreest de vereniging.

Het afkopen van de bestaande contracten zou de capaciteit voor binnenlands afval kunnen vergroten en het probleem daarmee in een keer kunnen oplossen. Mocht het AEB de contracten willen beëindigen, dan kan het bedrijf dat zelfstandig beslissen. Eventuele schadeclaims zouden dan voor rekening van het AEB zijn. Maar door de financiële problemen die het bedrijf heeft, zal zo'n kostenpost naar alle waarschijnlijkheid worden doorgeschoven naar de gemeente.

Bestaande contracten moeten wel worden nagekomen

Het afvalbeleid valt officieel onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, maar volgens Van Veldhoven laten de problemen bij het AEB zien dat een lokale crisis landelijk tot zorgen kan leiden.

Het AEB verbrandt een zesde van al het afval dat in Nederland wordt verbrand. Sinds begin juli liggen vier van de zes ovens echter stil, waardoor het vuilnis zich ophoopt. Als tijdelijke uitkomst wordt het afval gestort in Noord-Holland en Flevoland, maar dit is geen structurele oplossing.

"Ik vind dat ons afvalbeheer toekomstbestendiger moet worden en ik ga bezien wat ervoor nodig is. Intussen zijn alle betrokken partijen aan het kijken welke maatregelen nu nodig zijn om de situatie in Amsterdam op te lossen. Dit tijdelijke importplafond helpt daarbij", liet de staatssecretaris eerder op woensdag weten.