Kinderrechters luiden de noodklok over het tekort aan jeugdzorgwerkers, waardoor de wachtlijsten voor kinderen bij de jeugdbescherming groeien. De rechters hebben tientallen geanonimiseerde zaken openbaar gedeeld op rechtspraak.nl om te laten zien met wat voor problemen kinderen te maken krijgen, meldt RTL Nieuws dinsdag.

"Het tekort aan jeugdzorgwerkers is al maanden een groeiend probleem", zegt kinderrechter Susanne Tempel, werkzaam bij rechtbank Zeeland-West-Brabant, tegen RTL Nieuws.

Tempel publiceerde elf uitspraken waar geen jeugdzorgwerker bij betrokken is. "Door ze online te zetten, willen we laten zien wat er zoal bij de gezinnen speelt en waarom het zo belangrijk is dat er een oplossing komt", aldus de kinderrechter.

Jeugdbescherming Brabant erkent het tekort aan zorgwerkers. Bestuurder René Meuwissen zegt tegen RTL Nieuws dat ze nieuwe mensen aan het werven zijn, maar dat dit niet goed lukt. Mede door de hoge werkdruk is de uitstroom van personeel groot.

Kinderombudsman luidde al eerder noodklok

Het probleem van tekorten in de jeugdzorg is niet nieuw. In maart luidde kinderombudsman Margrite Kalverboer ook al de noodklok. Ze meldde dat kwetsbare kinderen van de verschillende zorginstanties niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

"Er is geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben, voogden wisselen elkaar in snel tempo af en kinderen zitten soms maandenlang thuis, omdat er geen passend onderwijs is", aldus de kinderombudsman.

De nieuwe Jeugdwet is vier jaar geleden ingegaan. Toen werd de jeugdzorg bij de gemeenten ondergebracht om zo "versnippering" tegen te gaan. Volgens Kalverboer is dit doel echter nog niet bereikt en moet er een overkoepelende visie komen.