Grote gemeenten pleiten voor het weer opnemen van lachgas in de Geneesmiddelenwet. Daardoor zou er minder makkelijk aan te komen zijn, wat de overlast terug moet dringen. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl rond Nederlandse gemeenten.

De vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - spreken zich het felst uit tegen lachgas. Daar zorgt het gebruik ervan ook voor de grootste problemen.

Ook in gemeenten als Haarlemmermeer, Leeuwarden, Haarlem, Zoetermeer, Groningen, Alphen aan den Rijn en Apeldoorn zorgt het gebruik van lachgas, dat korte tijd voor een soort roes zorgt, voor overlast. Die gemeenten denken aan een verkoopverbod rond evenementen, hebben zo'n verbod al ingevoerd of overwegen andere maatregelen.

Lachgas helemaal verbieden kunnen gemeenten niet, aangezien het sinds juli 2016 niet meer onder de Geneesmiddelenwet, maar onder de Warenwet valt. Dat betekent dat voor de verkoop van lachgas dezelfde regels gelden als voor producten als boeken en bloemen.

"Zolang het gebruik van lachgas op zichzelf legaal is, zal er altijd een koppeling met overlast gemaakt moeten worden om op te kunnen treden", aldus een woordvoerder van de gemeente Gouda.

De Hoge Raad en het Europees Hof van Justitie oordeelden dat middelen zonder "therapeutische werking" niet meer onder de Geneesmiddelenwet mogen vallen.

'Gebruik lachgas sinds 2016 toegenomen'

"Sindsdien zien we het gebruik van lachgas als partydrug toenemen", aldus de Haagse burgemeester Pauline Krikke. "Ik maak me daar zorgen over, gelet op de risico's voor de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid."

Jongeren gebruiken lachgas tijdens het uitgaan. Ze inhaleren het lachgas via een ballon, waarna ze geluiden anders registreren en hun omgeving op een andere manier zien. Ook is lacherigheid een effect van lachgas, wat de naam van de partydrug verklaart. Na een paar minuten is de roes uitgewerkt.

Meerdere klachten van bewoners in Leeuwarden

In Leeuwarden hebben zich verschillende incidenten "waarbij lachgas in het spel was" voorgedaan, aldus een woordvoerder van de Friese gemeente. "Verder hebben we de afgelopen tijd meerdere klachten gekregen van bezorgde inwoners."

Inwoners van Utrecht ergeren zich volgens een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen aan "rondslingerende lachgasampullen" en andere overlast die het gebruik van lachgas veroorzaakt, "met name als groepen jongeren samenhangen".

In Leiden, Arnhem, Delft zorgt het gebruik van lachgas als partydrug niet voor grote problemen, maar in die steden volgen ze de landelijke ontwikkelingen wel "met belangstelling".

Meer gezondheidsklachten door gebruik lachgas

Het aantal gezondheidsklachten door het gebruik van lachgas stijgt. Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) zijn dit jaar al 67 meldingen binnengekomen, terwijl dat er vorig jaar in totaal 54 waren. In 2015 kreeg het centrum nog maar vijftien meldingen over lachgas.

Lachgas kan voor misselijkheid, hoofdpijn, pijn op de borst en een verdoofd gevoel in de armen en benen zorgen. Als mensen het gas gebruiken in combinatie met alcohol, kunnen ze soms niet meer goed ademen en daardoor te weinig zuurstof binnenkrijgen.