Een docent van een mbo-school in Utrecht is terecht op staande voet ontslagen nadat hij op de dag van de tramaanslag op het 24 Oktoberplein zijn klas zonder toezicht achterliet, oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. De docent vocht zijn gedwongen vertrek aan.

De school waar de man lesgaf bevond zich in de buurt van de tramaanslag van 18 maart. De politie adviseerde de school daarom om alle leerlingen tot 18.00 uur binnen te houden. Alle leraren werden hier mondeling van op de hoogte gebracht.

De docent verliet echter 's middags na zijn laatste les de school en liet de leerlingen achter in de kantine. Hij zou, naar eigen zeggen, niet hebben geweten dat hij bij de studenten moest blijven. Ook zei hij dat hij vanwege zijn diabetes iets moest eten.

Toen de leiding van de school op de hoogte werd gebracht van het feit dat de leraar de school had verlaten, werd hij geschorst. Op 22 maart werd hij vervolgens door middel van een brief op staande voet ontslagen. De docent was in het verleden al enkele keren aangesproken op het niet volgen van instructies.

"Niet alleen hebt u de studenten door te vertrekken niet de veiligheid geboden die u aan hen had kunnen en moeten bieden, ook hebt u willens en wetens het risico genomen dat de studenten eveneens het schoolgebouw zouden hebben verlaten met alle mogelijke consequenties van dien", schrijft het schoolbestuur in de brief.

'Man had kunnen weten dat hij leerlingen in gevaar bracht'

De leraar was het niet eens met het ontslag en vocht dit aan. Hij zou niet persoonlijk de instructie hebben gekregen om bij de studenten te blijven.

De rechter oordeelde echter dat het ontslag terecht is. Ook al zou de instructie niet aan hem persoonlijk zijn gegeven, dan had hij volgens de rechter alsnog kunnen weten dat hij in de school had moeten blijven.