Het neerslagtekort in de Achterhoek en Twente is even groot als in eind juli 1976, meldt de Unie van Waterschappen woensdag. Dat jaar geldt als het droogste jaar ooit in Nederland.

In Twente is het neerslagtekort (het verschil tussen de hoeveelheid water die uit de bodem verdampt en de hoeveelheid neerslag) met 269 millimeter het hoogst, daarna volgt de Achterhoek, waar een tekort van 242 millimeter aan regenwater is.

Landelijk ligt het neerslagtekort veel lager, met een gemiddelde van 176 millimeter. Dat is nog altijd veel hoger dan het normale gemiddelde van een tekort van 100 millimeter per jaar.

Volgens de Unie van Waterschappen is in het oosten en zuiden van het land veel minder regen gevallen dan in de rest van Nederland. Dat zijn juist de gebieden die afhankelijk zijn van neerslag, omdat er geen aanvoer is vanuit de rivieren.

'Het oosten heeft het twee jaar achter elkaar zwaar te verduren'

Door het neerslagtekort vallen er meer en meer beken droog en dalen de grondwaterstanden steeds verder. De warmte van vorige week heeft hier ook aan bijgedragen.

"Deze regio heeft het twee jaar achter elkaar zwaar te verduren", verwijst Hein Pieper, dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel en vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, naar de droge zomer van vorig jaar.

In het waterschap mag geen oppervlaktewater worden gebruikt om akkers te sproeien. Daarnaast mag er ook geen grondwater worden opgepompt in en rond de kwetsbare natuurgebieden Stelkampsveld en de Zumpe.