Meer lantaarnpalen langs snelwegen gaan 's avonds en 's nachts weer aan. Dit gebeurt alleen op plekken waar dat niet leidt tot verstoring van beschermde diersoorten, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) woensdag.

Sinds het voorjaar van 2013 gaan op sommige snelwegen na 21.00 uur of na 23.00 uur de lampen uit. De wegen waar dat gebeurt, zijn bij elkaar zo'n 550 kilometer lang.

In het regeerakkoord was al afgesproken dat de maatregel zou worden teruggedraaid op plaatsen waar de verkeersveiligheid erbij gebaat is dat de verlichting de hele nacht blijft branden. Nieuw onderzoek wijst uit dat verlichting in het algemeen zowel de verkeersveiligheid als de veiligheidsbeleving verbetert.

Voor Van Nieuwenhuizen is dat reden genoeg om de lampen weer aan te laten. "Daarbij dien ik wel rekening te houden met de Wet natuurbescherming", aldus de minister. Die wet verbiedt activiteiten die leiden tot het opzettelijk verstoren van beschermde diersoorten.

Daarom moet eerst in kaart worden gebracht welke soorten zich waar bevinden en waar sprake kan zijn van ongeoorloofde verstoring. Dat onderzoek neemt naar verwachting ongeveer een half jaar in beslag.

Als een mogelijk "knelpunt" wordt gevonden, is aanvullend onderzoek nodig dat tot een jaar kan duren. Dat kan ertoe leiden dat eerst aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om hinder voor dieren te voorkomen. De kosten daarvan worden afgewogen tegen de voordelen voor de veiligheid.

De keuze om de verlichting op bepaalde snelwegen na een bepaald tijdstip uit te schakelen, werd gemaakt in verband met bezuinigen. Rijkswaterstaat begon in juni 2013 met het stapsgewijs uitschakelen van lantaarnpalen op bepaalde momenten van de dag. Naast minder energiegebruik speelde lichtvervuiling voor de omgeving ook een rol bij de beslissing.