Bijna de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden die deelnamen aan een peiling van beroepsvereniging V&VN ervaart deze zomer meer werkdruk dan in de zomerperiode van 2018. Slechts 10 procent van de respondenten voelt de werkdruk juist afnemen.

De overige respondenten zeggen dat de zomerperiode altijd stressvol is. De jaarlijkse peiling is onder bijna duizend zorgmedewerkers gehouden.

De stress wordt volgens V&VN veroorzaakt door onder meer een structureel tekort aan collega's, collega's die op vakantie zijn en bezuinigingsmaatregelen voor de zomer.

Een kleine meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft aan dat hun werkgevers moeite doen om de werkdruk in de zomer te verlagen. De rest stelt dat hun werkgever geen of weinig maatregelen treft.

Volgens V&VN zijn de maatregelen niet anders dan in voorgaande jaren. Zo zouden ziekenhuizen opnieuw kijken naar een vermindering van het aantal bedden of het sluiten van hele afdelingen. Ook worden er in de wijkverpleging tijdens de zomer cliëntenstops ingevoerd.

Verbetering: In een eerste versie van dit artikel stond niet dat de peiling over de werkdruk in de zomer gaat. De informatie is op basis van V&VN gecorrigeerd.