De bevolking van Nederland is in de eerste helft van dit jaar met 46.000 mensen gegroeid. De toename is groter dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de eerste helft van 2019 vestigden zich meer mensen uit het buitenland in Nederland en gingen minder inwoners dood dan in dezelfde periode in 2018. Nederland telt nu ruim 17.300.000 inwoners.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden 82.000 kinderen geboren, terwijl er 77.000 mensen zijn gestorven. De natuurlijke aanwas kwam daarmee uit op bijna vijfduizend.

Het aantal immigranten steeg per saldo met 41.000: 72.000 mensen verlieten het land en er kwamen 113.000 mensen bij. De toename is groter dan in 2018.

Met name het aantal migranten uit Europa nam in de eerste helft van 2019 toe. Er kwamen in die periode 21.000 Europese migranten naar Nederland. In de eerste zes maanden van 2018 waren dat er nog veertienduizend. Poolse migranten vormen de grootste groep.

De stad Amsterdam heeft verreweg de meeste inwoners van Nederland (866.686). Rotterdam (647.646), Den Haag (540.582) en Utrecht (354.942) completeren de top vier.

Hoe dichtbevolkt is Nederland?
85
Hoe dichtbevolkt is Nederland?