Het aantal Nederlanders dat vorig jaar door verdrinking om het leven kwam, is flink gestegen. In 2017 verdronken 85 Nederlanders en vorig jaar waren dat er 112, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandagochtend.

De oorzaak van de stijging is niet bekend, maar het ligt voor de hand dat dit te maken heeft met de zonnige en warme zomer van vorig jaar. Het mooie weer bood veel gelegenheid tot zwemmen in natuurwater.

Opvallend is vooral de stijging van het aantal verdrinkingen van personen ouder dan twintig jaar. In 2017 kwamen 68 mensen van twintig jaar of ouder in het water om, vorig jaar steeg dat aantal naar 98.

Net als in 2017 verdronken vorig jaar acht kinderen jonger dan tien jaar. Het aantal tieners dat verdronk, daalde van negen in 2017 naar zes in 2018.

Kinderen verdrinken steeds minder vaak

De laatste decennia verdronken steeds minder jonge kinderen. In 1950 verdronken 266 jonge kinderen en dat daalde in de laatste tien jaar naar gemiddeld acht per jaar. Vanaf 2000 verdronken wel meer mensen ouder dan zestig jaar.

In de afgelopen vier jaar verdronken 96 Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. In totaal verdronken in die periode 443 Nederlanders.

Verdronken toeristen zijn meestal Duits

Van de toeristen die in 2018 in Nederland verdronken, hebben de meeste personen de Duitse nationaliteit. De meeste toeristen die Nederland bezoeken, komen ook uit Duitsland.

In de periode van 2014 tot 2018 lag het gemiddelde aantal verdrinkingen per honderdduizend inwoners op 0,5. In Friesland lag dat gemiddelde met 0,9 wat hoger. Ook Amsterdam (1,2 verdrinkingen per 100.000 inwoners), Utrecht (1,1) en Rotterdam (1,0) liggen boven dat gemiddelde.

De cijfers van het CBS gaan alleen over zogeheten accidentele verdrinkingen. Personen die in het water om het leven kwamen door een verkeersongeval, moord of suïcide zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Drie zwemmers verdronken bij Den Haag

Afgelopen zondag verdronken drie zwemmers aan de kust bij Den Haag. Ter hoogte van het Zuiderstrand raakte rond 18.30 uur een man in zee in de problemen, rond hetzelfde tijdstip gold dat ook voor twee mannen bij de Wassenaarse Slag in Wassenaar.

Er werd een grote reddingsactie op touw gezet waarbij meerdere reddingsboten van de KNRM, de kustwacht en reddingsbrigade betrokken waren. De drie slachtoffers werden op de kant door hulpdiensten gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Alle drie de mannen hadden niet de Nederlandse nationaliteit.