De Nederlandse afvalverwerkers willen de gevreesde eikenprocessierupsen toch gaan vernietigen. De sector stelt wel als voorwaarde dat de diertjes worden aangeleverd in zakken die niet kunnen scheuren. Dat is de uitkomst van een overleg tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Vereniging Afvalbedrijven.

Volgens de koepel van afvalverwerkers zijn de bestrijders van de rupsen, de groenbedrijven, ook met dit voorstel akkoord gegaan.

Zij zullen de diertjes voortaan in zogenoemde 'bigbags' aanleveren. Hierdoor kunnen de meeste grote afvalbedrijven de rupsen gaan vernietigen. Het gaat inmiddels om 3 ton aan rupsen.

De afvalverwerkers wilden de jeuk veroorzakende rupsen niet meer vernietigen, omdat zij de kans dat de zakken waarin de diertjes werden aangeleverd zouden scheuren te groot achtten. Dat zou flinke gezondheidsrisico's voor de verwerkers kunnen opleveren.

Groenbedrijven en afvalbedrijven gaan er de komende periode gezamenlijk voor zorgen dat de processierupsen zonder risico voor medewerkers en omwonenden worden opgeruimd, laat de afvalbranche woensdag weten.

Overlast van rupsen is veel groter dan eerder het geval was

Op veel plaatsen in Nederland leven dit jaar drie keer zo veel eikenprocessierupsen als vorig jaar. De haartjes van de insecten zorgen voor veel overlast, zoals irritatie van de huid, ogen en luchtwegen en ernstige gezondheidsklachten bij mensen en dieren.

Deskundigen waarschuwen al jaren voor de overlast die de eikenprocessierups kan veroorzaken en vinden dat gemeenten preventief moeten optreden. Veel gemeenten hebben dat echter niet gedaan door een gebrek aan prioriteit en budget.

De groenbedrijven en afvalverwerkers gaan binnenkort nog wel om de tafel zitten voor een meer structurele oplossing. Zij verwijzen ook naar de update van het 'rupsenprotocol' uit 2013 waar het Kenniscentrum Eikenprocessierups momenteel aan werkt.