De verbreding van de ringweg rond Utrecht mag voorlopig niet doorgaan, zo heeft de Raad van State woensdag beslist. Het is onduidelijk hoeveel effect de verbreding heeft op de stikstofuitstoot in het gebied rond de weg. In december 2016 gaf de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu nog toestemming voor de wegverbreding.

Het verbreden van de ring van Utrecht moest voor een betere doorstroom op de A27 en A12 zorgen. Tegen het besluit werden 32 beroepschriften ingediend, door onder meer omwonenden en milieustichtingen.

Er was kritiek vanwege de gevolgen van stikstofneerslag op natuurgebieden in de omgeving en er werd bezwaar gemaakt tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op basis van het PAS konden overheden toestemming geven voor activiteiten in de buurt van beschermde natuurgebieden waarbij stikstof werd uitgestoten, zoals de aanleg van een weg,

In mei oordeelde de Raad van State dat het PAS onvoldoende effectief is. Door deze uitspraak staan honderden projecten op losse schroeven.

Minister moet opnieuw naar plannen kijken

De Raad van State verklaart de beroepen van de bezwaarmakers woensdag gegrond en vernietigt daarmee het besluit van de minister. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet opnieuw naar de plannen kijken.

Het oorspronkelijke plan was om de snelweg bij Amelisweerd te verbreden tot twee keer zeven rijstroken. Voor deze verbreding moesten duizenden bomen worden gekapt.

Ook streep door vliegbasis Twente

De Raad van State bepaalde ook dat de geplande herontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twente niet door kan gaan. Dit project zou leiden tot een te hoge uitstoot van stikstof en dat druist tegen Europese regels in. Het was de bedoeling dat op dit terrein onder meer bedrijven werden gevestigd en evenementen werden georganiseerd.

Ook een geplande uitbreiding van een industrieterrein bij Delfzijl is vanwege de stikstofnorm van de baan.