Politieadviseur Carel Boers is opgestapt omdat zijn adviezen aan de korpsleiding over misstanden consequent genegeerd zouden zijn. Hij vertelt aan de NRC dat agenten zich onveilig, gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd voelen.

Boers coachte de afgelopen dertien jaar honderden toptalenten in het kader van een leiderschapsprogramma. De NRC heeft zijn ontslagbrief, die aan korpschef Erik Akerboom en minister Ferd Grapperhaus (Justitie) gericht is, in handen.

In de brief schrijft Boers dat hij "niet kan wegkijken als zo'n belangrijke partner in het functioneren van de rechtsstaat de belangen van burgers en haar eigen medewerkers veronachtzaamt", zo citeert de krant.

Boers geeft onder meer aan dat agenten burgers met enige regelmaat uitschelden in interne chatgroepen. Daarnaast zouden er in het afgelopen half jaar binnen het korps diverse aanrandingen hebben plaatsgevonden en zouden agenten door het korps ernstig worden gediscrimineerd.

Boers: 'Akerboom vermijdt elke vorm van conflict'

Volgens Boers kwam amper of geen reactie op de meldingen die hij maakte. Door met de NRC in gesprek te gaan, hoopt hij alsnog iets los te maken bij de politieleiding.

"Het leiderschap van Akerboom bestaat uit het stelselmatig vermijden van elke vorm van conflict", zegt hij in een interview met de krant. "Geen fouten maken is voor hem belangrijker dan goede dingen doen." Hij roept zijn ex-baas op versneld nieuwe, jonge en diverse leiders aan te stellen.

Akerboom geschrokken van verwijten

"Ik ben geschrokken van de persoonlijke verwijten aan mij en aan het hele korps", laat de korpschef in een blog op de politiewebsite weten. Hij geeft aan de signalen serieus te nemen, maar ontkent dat het beeld dat Boers schetst overeenkomt met de werkelijkheid.

Akerboom zegt dat nog niet overal binnen het korps sprake is van "de veilige en inclusieve werkcultuur die nodig is", zoals hij recentelijk aangaf, maar ook dat al veel gedaan is.

Bij de instroom van nieuwe agenten wordt "vol ingezet" op diversiteit, aldus Akerboom. Zo wijst hij erop dat 42 procent van de politietop uit vrouwen bestaat en dat ruim de helft van de sectorhoofden en teamchefs die dit jaar benoemd worden vrouw is.