Binnen twee weken komt er een oplossing voor het goed verzamelen van eikenprocessierupsen, waarna ze veilig verbrand kunnen worden. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) woensdag tegen NU.nl, na overleg tussen het ministerie en de Vereniging Afvalbedrijven.

Vorige week gaven groenbedrijven nog aan de verzamelde rupsen niet kwijt te kunnen omdat vuilverbranders weigerden de rupsen te verbranden.

De zakken waar de eikenprocessierupsen in waren verzameld, konden scheuren. Dat zou een veiligheidsrisico voor medewerkers van afvalverwerkers en de omgeving vormen, en vuilverbranders wilden dat risico niet lopen.

De vuilverbranders waren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aangewezen om de rupsen te verbranden, maar meerdere bedrijven weigerden daaraan mee te werken.

Wat de oplossing gaat zijn, kan de woordvoerder van het ministerie nog niet zeggen, omdat daar nog naar wordt gezocht. Sterkere zakken om de rupsen in te verzamelen, lijken logisch. Daarmee kunnen grijpers van afvalbedrijven de zakken oppakken zonder dat ze scheuren.

'Robuuste oplossing die de veiligheid waarborgt'

Ook een woordvoerder van de Vereniging Afvalbedrijven kan nog niets over de oplossing zeggen. "Dat moeten we eerst met onze achterban bespreken, maar het moet in ieder geval een robuuste oplossing zijn, die de veiligheid waarborgt."

De rupsen die nu nog niet verbrand zijn, liggen volgens het ministerie veilig opgeslagen bij groenbeheerders. "Voor de hele korte termijn voorzien we dus geen grote problemen", aldus de woordvoerder.

Op den duur moeten de zakken die bij groenbedrijven in containers liggen echter wel verwerkt worden. "Die oplossing is er nog niet. Daarover wordt nog gesproken. Ook daar hopen we over twee weken meer inzicht in te hebben", aldus de woordvoerder van de Vereniging Afvalbedrijven. "Omdat de haartjes nu veilig bij groenbedrijven liggen opgeslagen, is het zeker wel urgent, maar niet acuut."

Eikenprocessierups zorgt voor jeuk en andere gezondheidsklachten

Op veel plaatsen in Nederland leven drie keer zo veel eikenprocessierupsen als vorig jaar. De haartjes van de insecten zorgen voor veel overlast, zoals jeuk en ernstige gezondheidsklachten bij mensen en dieren.

Deskundigen waarschuwen al jaren voor de overlast die de eikenprocessierups kan veroorzaken en vinden dat gemeenten preventief moeten optreden. Veel gemeenten hebben dat echter niet gedaan door een gebrek aan prioriteit en budget.