Basisscholen komen op dit moment zo'n 3.500 leraren tekort, concludeert de PO-Raad op basis van onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek. Het tekort aan onderwijzers is daarmee circa 5 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande schooljaar.

Een deel van het tekort kan de komende weken alsnog worden weggewerkt, maar de scholen verwachten voor 1.383 vacatures helemaal geen leraren te kunnen vinden. Vorig jaar ging het nog om 1.262 vacatures.

Het gaat hierbij om zowel fulltimebanen als tijdelijke functies ter vervanging van zieke of zwangere leraren. Van de ruim driehonderd ondervraagde schoolbestuurders geven twee op de vijf aan op zoek te zijn naar nieuwe leerkrachten.

De PO-raad merkt op dat het aantal vacatures stijgt, terwijl minder scholen te maken hebben met een lerarentekort. De groeiende verschillen tussen scholen leiden tot meer kansenongelijkheid voor leerlingen, vreest de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO).

De schoolbesturen stellen dat de onderwijskwaliteit door personeelstekorten onder druk komen te staan. "Dit is funest voor de leerlingen, hun toekomst staat op het spel", aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad. Zij vindt dat het "aantrekkelijker" moet worden om leraar te worden.

Scholen kunnen moeilijk vacatures vullen

Veel openstaande vacatures worden weliswaar de komende weken vervuld, maar de schoolbesturen geven aan steeds moeilijker nieuwe leerkrachten te kunnen vinden.

Een op de vier schoolbesturen met tekorten geeft aan noodgedwongen onbevoegden voor de klas te zetten. Stagiaires van lerarenopleidingen worden vaker ingezet en meer leraren krijgen het verzoek later met pensioen te gaan.

Daarnaast is er een tekort aan 320 schoolleiders en circa vierhonderd onderwijsondersteuners. "Bijna een op de twintig scholen dreigt daarmee zonder schoolleider te komen te zitten", aldus de PO-raad.

Oproep: Leraren op NUjij

  • Werk jij in het basisonderwijs? Laat dan in de NUjij-reacties weten hoe jij deze huidige situatie ervaart!