Zeker drie slachtoffers van seksueel misbruik dat in de jaren zeventig plaatsvond bij het Leger des Heils, ontvingen in 2018 een schadevergoeding. Dat meldt Trouw op basis van eigen onderzoek. Samen kregen de slachtoffers ongeveer 30.000 euro.

In twee van de drie gevallen ging het volgens de krant om misdaden die werden begaan door officieren van het Leger des Heils. Volgens die organisatie gaat het om meer dan drie personen met wie een schikking is getroffen. Het is niet bekend om hoeveel geld het gaat.

Meerdere vertegenwoordigers van de organisatie wisten van het misbruik, maar grepen niet in. De twee officieren die het misbruik pleegden, werden beiden overgeplaatst naar een andere kerk.

Leger des Heils heeft vertrouwenspersoon aangesteld.

Volgens het Leger des Heils is er "indertijd niet goed geluisterd en niet gezocht naar passende oplossingen, zoals het stoppen van het misbruik en het aanbieden van juiste begeleiding of behandeling aan slachtoffers".

Ook waren medewerkers volgens de organisatie toen niet goed toegerust om met misbruikzaken om te gaan. Inmiddels is er bij het Leger des Heils een vertrouwenspersoon aangesteld.

De schadevergoeding is vastgesteld door het Schadefonds Geweldsmisdrijven, een particulier fonds waar zowel particulieren als overheden terechtkunnen voor bemiddeling na geweld of misbruik.

Het Leger des Heils is een internationale christelijke organisatie, die actief is in 126 landen. De organisatie heeft een kerkelijke en een maatschappelijke tak, en telde in 2018 zevenduizend leden en veertienduizend vrijwilligers.